Pháp Âm: Làm sao để được an vui - ĐĐ Thích Minh Thành giảng tại quê nhà

1 2 3 4 5 6 7 8

Sống trên đời ai cũng muốn an vui hết.  Làm sao để được an vui, an lạc?
Vui thế gian:  náo nhiệt, ồn ào, nóng bỏng.  Sau cái vui đó mệt mỏi, buồn rầu lo lắng, phiền não. Có khi vui trong khoảng khắc thôi mà sau đó ân hận cả một đời.
Muốn được an vui chân thật:

1.  Hiểu được đạo lý nhân quả
2.  Có được trí tuệ
3.  Buông bỏ
4.  Tu hạnh an vui

Tại sao vui phải thêm chữ an?  Muốn vui trước phải an ổn, sau mới có niềm vui chân thật
1.  Nhân là hột, quả là trái.  Gieo hột cam thì lên trái cam, gieo hột ớt thì lên trái ớt.  Cam thì ngọt, ớt thì cay, chanh thì chua.  Quí vị chịu cái nào.  Ngọt chỉ cho vui.  Cay chỉ cho cay đắng.  
Khi gieo xuống 1 hột xoài, hoặc chăm sóc hoặc không chăm sóc cũng lên cây.  Một hột xoài lên được bao nhiêu trái?  Một ý nghĩ, lời nói, hành động là một hột.  
Kinh Địa Tạng:

Người huỹ báng chê bai:  câm ngọng không lưỡi

Nhân quả giải quyết được vấn đề căn bản.  Tại sao có người giàu sang tiền dư giả, làm chơi mà tiền vô như nước.  Tại sao có người làm lụng vất vả mà cũng không đủ ăn.  Có người sanh ra có chức vị cao, có người
Bần cùng khổ sở:  đời trước ăn cắp
Gia đình cải lộn:  Nói lời hung ác
Người huỷ báng chê bai người khác:  câm ngọng, không lưỡi
Nóng giận sân hận đánh đập người khác:  tật nguyền, bệnh hoạn
Keo kiệt bỏn sẻn bo bo không giúp người:  Không được như ý

Nếu không hiểu đạo lý nhân quả dễ oán hận, than trời trách đất


Giả sử trăm ngàn kiếp nghiệp đã làm không mất, khi nhân duyên quả báo mình phải lảnh phải mang, chỉ mau hay chậm mà thôi.
Nghiệp báo như bóng theo hình không bao giờ mất
Nên chuyển đổi nhân quả:  ngày xưa gieo ớt, bây giờ gieo sầu riêng, măng cụt
Lúc gieo thì ít nhưng khi thu vô thì rất nhiều:  2 thúng lúa, hốt vô 30 thúng 
Trồng cây biết lựa, còn sao không kiếm phước gieo
"Một khi vô thường đến muôn thứ không đem theo được
Ăn mặn sát sanh giờ chuyển thành ăn chay, phóng sanh
Ăn cắp chuyển thành bố thí, giúp đỡ người nghèo khổ
Tà dâm ngoại tình:  chung thủy trước sau như một

Lời nói hung ác: hiền lành chân thật chánh Pháp, từ hoà, thanh nhả, bằng tấm lòng thương bằng tâm từ bi.  Nếu nói lời vậy thì con cháu gia đình sẽ nghe theo.  Sử dụng cái miệng để tạo ra phước lành, công đức.
Sân hận:  từ bi nhẩn nhịn được sắc đẹp
Keo kiệt bỏn sẻn:  sẳn lòng giúp đở mọi người, giúp người vượt qua khó khăn:  Vạn sự như ý
Chuyển được nhân quả:
"Nay vui đời sau vui
Làm phước hai đời vui"


2.  Trí tuệ:  tâm sáng suốt soi thấy lẽ thật của tất cả sự vật:
Hoa:  trong tất cả cánh hoa cánh nào quan trọng nhất?  cái gì quan trọng nhất?  Tất cả đều quan trọng:  thân cánh rể, đất nước phân, ánh sáng người trồng...Bông hoa có là do nhiều thứ hợp thành.  Cái này có cho nên cái kia có, cái này không cho nên cái kia không.  Cái này sinh cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt.  
Thân:  bao tử, ruột non, ruột già, mắt tay mũi lưỡi...nhiều thứ hợp thành, không cho chủ
Mình ngồi đây mượn cái gì quan trọng nhất?  Hơi thở.  Thân này không bền chắc, vay mượn trong từng hơi thở.  Hít vô A Di, thở ra Đà Phật.  Mạng sống trong hơi thở.  Thân này không thiệt, nên ai có đụng tới có phiền não không?
Mình thấy cái gì cũng thiệt:  nhà cửa, tiền bạc...nên lo sợ.  Nếu thấy rõ sanh mạng trong hơi thở thì không lo sợ gì hết.  Thấy rõ rồi mới buông bỏ.


3.  Buông bỏ:  buồn thương giận ghét, cố chấp, thói xấu, phải quấy hơn thua.  Cái nóng giận, buồn vui buông bỏ dễ hay khó?
Chổ cốt tuỷ, quan trọng nhất của Phật Pháp là buông bỏ.
Thấy rõ cái thân mạng trong hơi thở mới buông bỏ được


4.  Tu hạnh an vui

Thân không tai nạn:  an
Tâm không phiền não:  vui


Đối với tất cả sự tâm không lay động:  an

Không bị phiền não: vui

Làm tất cả việc lành, lợi mình lợi người: hạnh.  Hướng dẫn gia đình từ từ quay về với chánh Pháp

 Tâm chẳng vọng lấy quá khứ
Cũng chẳng vọng lấy vị lai

Ở trong hiện tại không dính mắc
Thấu suốt ba đời đều rổng lặng
Dính cái gì càng chặt chừng nào thì cái đó càng làm cho mình đau khổ chừng đó.  Thân nầy còn không phải của mình, làm sao tiền bạc nhà cửa con cái là của mình được.
Tập gở từ từ cho đến chổ không còn dính mắc gì hết

Rổng lặng mà không rổng lặng, tâm sẽ phát sanh ra vô lượng công đức, nhất cử nhất động đều làm lợi lạc cho người.  Từ bi trí tuệ giác ngộ giải thoát.

Đã vào nơi chỗ thâm sâu Phật Pháp.


1 2 3 4 5 6 7 8
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang