Pháp Âm: Vu lan báo hiếu: Trời cao biển rộng

http://blip.tv/file/2297110

Bài này có chuyện con trâu con có hiếu với trâu mẹ thật là cảm động, nghe xong DS cảm thấy thật là xấu hổ...

...

"Con thệ bỏ thân mạng đời này, đem căn trần muôn kiếp chóng tỏ sáng Bát Nhã. Cuối mong Cha Mẹ mở lòng hỷ xả, chớ ý trông mong....Hẹn đến sau kia sẽ gặp nhau trong hội Phật, còn hiện nay cam chịu lìa nhau. Con chẳng phải quên ơn dưỡng dục, mà vì thời gian chẳng đợi người."
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang