Pháp Âm: Cốt lõi của việc niệm Phật


Để tải về, xin nhấn vào link dưới đây, chọn dạng MP3, WMV, hay FLV (select a format) ở giữa trang, xong nhấn vào download ở cuối trang.
http://blip.tv/file/2539643

Giảng tại đạo tràng Hồng Kông Trung Quốc, xin vào www.phapamtinhdo.blogspot.com để xem nhiều bài giảng khác. Vị Thầy ngồi bên cạnh Thầy Minh Thành là Thầy Trụ Trì Chùa Bửu Liên.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang