Cách sống: Nghệ thuật sống - Gieo gì? Gặt gì?

Nếu bạn gieo THÀNH THẬT, bạn sẽ gặt TÍN NHIỆM
Nếu bạn gieo LÒNG TỐT, bạn sẽ gặt THÂN THIỆN
Nếu bạn gieo KHIÊM TỐN, bạn sẽ gặt CAO THƯỢNG
Nếu bạn gieo KIÊN NHẪN, bạn sẽ gặt CHIẾN THẮNG
Nếu bạn gieo CÂN NHẮC, bạn sẽ gặt AN ỔN
Nếu bạn gieo CHĂM CHỈ, bạn sẽ gặt THÀNH CÔNG
Nếu bạn gieo THA THỨ, bạn sẽ gặt HÒA THUẬN
Nếu bạn gieo CỞI MỞ, bạn sẽ gặt VUI VẺ
Nếu bạn gieo CHỊU ĐỰNG, bạn sẽ gặt CỘNG TÁC
Nếu bạn gieo NHÂN ÁI, bạn sẽ gặt KÍNH TRỌNG
Nếu bạn gieo BỐ THÍ, bạn sẽ gặt PHƯỚC BÁO
Nếu bạn gieo NGHĨA HIỆP, bạn sẽ gặt CẢM PHỤC
Nếu bạn gieo YÊU THƯƠNG, bạn sẽ gặt ĐỨC HẠNH
Nếu bạn gieo NIỀM TIN, bạn sẽ gặt PHÉP MẦU

NHƯNG
Nếu bạn gieo DỐI TRÁ, bạn sẽ gặt NGỜ VỰC
Nếu bạn gieo ÍCH KỶ, bạn sẽ gặt CÔ ĐƠN
Nếu bạn gieo KIÊU MẠN, bạn sẽ gặt HỦY DIỆT
Nếu bạn gieo LƯỜI BIẾNG, bạn sẽ gặt THẤT BẠI
Nếu bạn gieo TỘI LỖI, bạn sẽ gặt TRỪNG PHẠT
Nếu bạn gieo THAM LAM, bạn sẽ gặt TỒN HẠI
Nếu bạn gieo LOẠN ĐỘNG, bạn sẽ gặt BẤT AN
Nếu bạn gieo ĐỐ KỴ, bạn sẽ gặt PHIỀN MUỘN
Nếu bạn gieo ĐAU THƯƠNG, bạn sẽ gặt OÁN THÙ
Nếu bạn gieo BẤT NHÂN, bạn sẽ gặt HOẠN NẠN
Nếu bạn gieo BẤT TÍN, bạn sẽ gặt KHỔ SỞ
Nếu bạn gieo XẤU XA, bạn sẽ gặt KHINH BỈ
Nếu bạn gieo CHIẾM ĐOẠT, bạn sẽ gặt KHỐN CÙNG

Vì vậy, hãy cẩn thận những gì BẠN GIEO HÔM NAY, nó sẽ quyết định những gì BẠN GẶT VÀO NGÀY MAI.
Vĩnh Nguyện sưu tập
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang