Pháp Âm: Nghệ thuật sống - Ni Sư Như Lan


Sống không giận không hờn không oán trách
Sống mĩm cười với thử thách chông gai
Sống an vui theo kịp bước chân ngài
Sống an hoà giữa muôn loài đồng cảm
Sống là động nhưng lòng luôn bất động
Sống là thương nhưng lòng không vấn vương
Sống an vui danh lợi mãi xem thường
Sống bất biến giữa dòng đời vạn biến

Tin nhân quả thì không giận, không hờn, không oán trách.

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang