Truyện: Sinh hoạt ở Chùa Phật Bảo - Philadelphia

Thầy Trí ViênPhật tử đang ngồi nghe thuyết PhápThọ traiCơm tấm chayNước tương pha ăn với cơm tấmNước ngọt với mủ gòn, phổ taiChè đậu xanh, bột bán
Tối qua DS đi chùa. Sau thời lễ lạy Bồ Tát Quan Thế Âm. Thầy hỏi có ai muốn hỏi gì không. Có cô hỏi sao khi con bị phiền não thì không muốn tụng kinh, thí dụ như phiền não ông xã là bỏ tụng kinh hà. Thầy nói, sao có phiền não vậy? Vì mình chấp đó, nó là giả không có thật, đã là quá khứ rồi thì cho nó qua đi là xong chứ gì, nhớ làm gì cho mệt. Hai mươi năm trước đối với ông xã sao không có phiền não, mà bây giờ lại có, còn hai mươi năm sau thì sao? Rồi Thầy kể chuyện vui lắm.
Thầy nói, có hai vợ chồng đang đánh lộn đến nỗi bà vợ sưng mặt. Bất thình có một vị Hoà Thượng tới nhà, hai vợ chồng nói tụi con đang đánh lộn. Vị HT nói, đâu phải "đánh lộn", thấy "đánh trúng" đây mà. Nếu không đánh trúng thì làm gì mặt mày như vậy? Hai vợ chồng nghe bật cười, và quên hết chuyện xung đột.
Thầy nói mai mốt đừng có nói "cãi lộn" nghe mà hãy nói "cãi trúng" á. Ai nghe cũng bật cười hoan hỷ. Đi chùa nghe thuyết Pháp nhắc nhở cũng vui lắm, bao nhiêu chuyện phiền toái cũng qua. Nếu không có cơ hội đi chùa cũng nên nghe băng đĩa. Như DS đã nói, mình hay quên lắm. Có câu niệm Phật mà quên hoài hà. Cứ chạy theo cảnh duyên miết.
Kính chúc tất cả quý bạn đọc siêng nghe Pháp, siêng niệm Phật để có cuộc sống an vui trong hiện tại, "ngay đây, hiện giờ".
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang