Nhập Bồ Tát Hạnh - Sám hối nghiệp chướng

Sám hối nghiệp chướng 1
Sám hối nghiệp chướng 2
Sám hối nghiệp chướng 3

Sám hối nghiệp chướng 4

47. Phật là đấng Chúa tể đầy từ bi chuyên phù hộ che chở chúng sinh. Ngài có năng lực giải trừ các khiếp sợ, nên nay con xin quay về nương tựa nơi Ngài.

48. Cũng thế, con xin quay về nương tựa Thánh Pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, có thể trừ khử được nỗi sợ hãi trong cõi sinh tử luân hồi, và quay về nương tựa chư Bồ tát thánh chúng.

49. Trong cơn hãi sợ tơi bời này, con xin đem cả thân mạng dâng lên đức Bồ tát Phổ Hiền. Con cũng đem thân này phụng hiến lên đức Văn Thù Bồ Tát.

50. Con cũng đem sức bình sinh la lên cầu cứu với đức Bồ tát Quán Thế Âm, vị Bồ tát không quên hạnh đại bi. Xin Ngài cứu con, một kẻ mê lầm.

51. Con cũng cầu cứu với ngài Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ tát cùng chư Bồ tát sẵn lòng đại bi.

52. Con xin nương tựa Kim Cương Trì Bồ Tát, người mà các sứ giả dữ tợn của Diêm vương trông thấy phải khiếp vía bỏ chạy.

53. Từ xưa con đã làm trái lời chư Phật, nên phải rơi vào nỗi lo sợ lớn lao này. Nay con đã quay về nương tựa chư tôn, xin hãy mau cứu con ra khỏi cơn khiếp hãi!

54. Với một cơn bệnh tầm thường, người ta còn lo sợ tuân theo lời y sĩ, huống gì bệnh tham sân si từ lâu đời lâu kiếp đã trói buộc tâm mình?

55. Chỉ một căn bệnh tham sân si này cũng có thể tiêu hủy tất cả người trong châu Thiệm bộ phương Nam. Tìm khắp nơi cũng không gặp được phương thuốc nào để trị chứng bệng ấy.

56. Giáo lý do đấng Nhất thiết trí, bậc đại Y vương tuyên thuyết có thể nhổ tận gốc các khổ đau. Ai đã biết được giáo lý ấy mà không thực hành theo, thì thực là rất ngu si đáng trách.

57. Khi gặp một nguy hiểm nhỏ ta còn phải đề phòng cẩn thận, huống chi (địa ngục) một chỗ hiểm sâu cả ngàn do tuần, kéo dài nhiều thời kiếp mà không cẩn thận hay sao.

58. Nghĩ rằng "hôm nay chưa chết đâu" để nhàn hạ qua ngày thì thực là phi lý; vì sớm muộn gì ta cũng chết. Cái chết chắc chắn sẽ đến thôi.

59. Ai sẽ đem lại cho ta sự không sợ hãi? Làm sao ta có thể thoát khỏi nỗi kinh khiếp này? Nếu ta nhất định sẽ phải chết, thì làm sao có thể yên tâm hưởng nhàn được?

60. Những kinh nghiệm ta đã trải qua, nay còn lại gì đâu ngoài ra những hoài niệm về chúng? Thế mà do bám víu vào những thứ ấy, ta thường làm trái những giáo huấn của bậc thầy!

61. Nếu khi ta chết ta phải bỏ lại sinh mạng này cũng như tất cả người thân, để ra đi một mình đến nơi vô định, thì kết bạn kết thù có ích lợi gì đâu?


62. Do tạo những nhiệp bất thiện đời trước mà có ra những thống khổ đời nay, vậy làm sao để thoát ly khỏi vòng nghiệp nhân khổ quả? Ta chỉ nên ngày đêm tư duy như vậy.

63. Vì ngu si con đã phạm các tánh tội (những điều ai cũng cho là quấy, bất kể có tôn giáo hay không), hoặc phạm các giới tội do Phật chế và những tội lỗi khác;

64. Nay đối trước chư Phật, với lòng sợ hãi những khổ báo do tội lỗi gây ra, con xin chắp tay đảnh lễ chư Phật ba lần để sám trừ tất cả tội.

65. Xin các ngài khoan dung tha thứ cho những tội lỗi con đã tạo từ xưa; quả thực đấy là hành vi bất thiện, từ nay về sau con thể vĩnh viễn không dám làm.


Hết phần sám hối nghiệp chướng
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang