Nhập Bồ Tát Hạnh - Thực hành bồ đề tâm 4

Thực hành bồ đề tâm 3
39. Khi vì mưu cầu chút danh lợi mà thân bị trúng thương của kẻ thù, người ta còn lấy đó làm vinh.  Nay ta vì lợi ích lớn lao mà siêng năng tinh tấn, thì đau khổ sao có thể làm ta chùn bước?


40. Những kẻ chài lưới, đồ tể, nông phu vân vân chỉ vì sinh kế mà phải chịu nóng chịu rét cùng bao nhiêu gian nan cay đắng.  Nay ta vì an lạc chúng sinh, sao lại không nhẩn chịu khó khăn?


41. Ta đã phát nguyện cứu độ chúng sinh khắp mười phương ra khỏi phiền não ái dục, thế mà chính ta thì lại chưa lìa xa phiền não.


42. Thốt lời không tự lượng sức, có phải là điên cuồng không?  Bởi thế, từ nay ta không bao giờ nên khiếp nhược thối lui trong lúc triệt tiêu phiền não.


43. Ta hãy yêu mến phương pháp đối trị phiền não, hãy ôm hận quyết chiến đấu với nó.  Chỉ nhờ phát một cái tâm mãnh liệt ngang với tham sân phiền não mới mong diệt được não phiền.


44. Ta thà bị thiêu bị giết bị chặt đầu, quyết không khuất phục giặc phiền não.


45. Kẻ địch thông thường khi bị đánh đuổi ra khỏi một nơi nào, lại rút đi nơi khác ẩn náu dưỡng sức, chờ khi phục hồi lực lượng sẽ trở lui đánh tiếp.  Nhưng kẻ thù phiền não thì không thể.


46.  Khi đã bị con mắt tuệ xuyên suốt để tống phiền não ra khỏi tâm thì phiền não đi đâu?  Nó không thể ẩn trú chỗ nào để về sau trở lại.  Thế thì sao ta lại nhu nhược, không chịu tinh tấn diệt nó.


47.  Phiền não không ở ngoại cảnh, không ở nội thân, cũng không ở giữa thân và cảnh.  Ngoài ba chỗ đó chẳng có chỗ nào cho nó trú.  Vậy nó trú chỗ nào để hại ta?  Vậy nên biết phiền não chỉ là tâm huyễn, không đáng sợ.  Hãy nên vì sự nghiệp trí tuệ mà siêng tu, sao ta vẫn cứ ở trong địa ngục để bị tổn hại một cách vô nghĩa?


48.  Tư duy như vậy, ta nên tận lực tu hành viên mãn các học giới Bồ tát.  Bệnh nhân cần thuốc nếu không tuân theo lời dặn lương y thì làm sao khỏi bệnh?
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang