Nhập Bồ Tát Hạnh - Nhẫn nhục - 5

Nhẫn nhục 4

53. Những lời khinh miệt, thô ác và những lời tiếng khó nghe khác không hại gì cho cái thân cả. Vậy thì này tâm, tại sao chúng khiến ngươi nổi giận (vì những lời ấy) lâu đến thế?

54. Ngươi bảo "Vì người khác không ưa tôi". Nhưng dù ở đời này hay đời sau, sự "không ưa" ấy cũng chẳng thể làm gì ngươi được, thì sao lại ghét thái độ ấy?

55. Ngươi bảo "vì (những lời bôi bác kia) trở ngại lợi lộc"; nhưng dù không muốn chịu tổn thất, cuối cùng ta cũng phải bỏ lại tất cả lợi lộc, chỉ còn những ác nghiệp thì vẫn tồn tại lâu dài.

56. Thà nay chết sớm còn hơn sống bằng nghề ác, vì nếu làm ác để mưu sinh thì dù sống lâu cuối cùng cũng phải chết.

57. Giả sử người thì mộng thấy mình hưởng vui trăm năm, người khác mộng thấy mình hưởng vui chỉ trong khoảnh khắc, nhưng cả hai đều phải tỉnh lại.

58. Khi tỉnh, cái vui trong cả hai giấc mộng đều không trở lại. Cũng thế, dù tuổi thọ có dài ngắn lúc chết đều giống nhau.

59. Dù có được nhiều lợi dưỡng, hưởng vui thú lâu dài, thì khi chết cũng phải ra đi tay không mình trần trụi như bị giặc cướp sạch.

60. Nếu nói: "Có tài sản mới sống được, mới tránh ác làm lành được"; nhưng nếu vì tài sản (lợi dưỡng) mà giận dữ thì hết phước mà lại sinh tội.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang