Nhập Bồ Tát Hạnh - Tinh tấn - 5

Tinh tấn - 4
50. Người đời vì bị phiền não khống chế nên không thể làm việc để tự lợi cho bản thân.  Họ không thể tinh tấn tu lợi tha như tôi, bởi thế tôi sẽ cố gắng hết sức mình.

51. Người khác vì những công việc thế tục thấp hèn mà còn siêng năng cần mẫn, sao tôi lại ngồi không?  Nhưng cũng không nên vì kiêu căng ngạo mạn mà tu hành, tốt nhất là đừng kiêu mạn.

52. Khi những con quạ gặp một con rắn chết chúng sẽ dũng cảm như chim phượng hoàng.  Cũng vậy nếu đức tự tin nơi tôi (để đối trị phiền não) yếu kém, thì một lỗi lầm nhỏ cũng đủ khiến tôi suy sụp.

53. Làm sao những kẻ vì yếu kém đã từ bỏ nỗ lực hành thiện, có thể giải trừ sự nghèo thiếu phước đức?  Nhưng với người có đức tự tín, lại nỗ lực tu hành, thì dù gặp trở ngại lớn cũng không sao.

54. Bởi thế, với một tín tâm kiên cố, tôi sẽ thắng lướt mọi sa đọa, vì nếu tôi để cho tội lỗi sa đọa đánh bại mình, thì cái ước muốn vượt ngoài tam giới của tôi sẽ trở thành chuyện đùa.

55. Tôi sẽ chiến thắng mọi phiền não tội ác, không để cho phiền não thắng lướt tôi.  Tôi, đứa con của đấng Chiến thắng, như một Sư tử con, sẽ kiên trì đức tự tin này.

56. Người bị ngã mạn khống chế là không đủ đức tự tin.  Người có tự tin thì không bị giao động vì giặc phiền não, nhưng người ngạo mạn thường bị đánh gục vì chính phiền não ngã mạn nơi mình.

57. Người bên trong ngã mạn (tự cho mình nhất) bên ngoài lộ vẻ kiêu căng, thì sẽ đi đến các cõi ác, đọa xứ, mất hết phúc lạc đời người, trở thành nô bộc ăn cơm thừa canh cặn.

58. Ngu si, xấu xí, thân thể suy nhược, đến đâu cũng bị khinh rẻ, những kẻ tu khổ hạnh ngạo mạn cũng được kể vào hạng tự tin, thì hạng người thấp kém lại giống gì?

59. Kẻ nào nắm lấy đức tự tín để khắc phục kẻ thù ngã mạn, chính là người hùng chiến thắng.  Hơn nữa, kẻ nào quyết chinh phục sự bành trướng kẻ thù ngã mạn này, thì hoàn toàn đạt được kết quả của một đấng Chiến thắng, viên mãn ước nguyện của thế gian.
Chủ đề: ,

2 comments

  1. "...vì nếu tôi để cho tội lỗi sa đọa đánh bại mình, thì cái ước muốn vượt ngoài tam giới của tôi sẽ trở thành chuyện đùa."

    Cám ơn DS đăng loạt bài này.

    ReplyDelete
  2. Cám ơn TA đã đọc. Đây là "bửu bối" của một vị Thầy trao cho DS. Lúc đầu, DS than khó, làm không nỗi. Thầy nói cái nào làm được thì làm, còn cái nào làm không được thì cứ học, từ từ rồi sẽ làm được. DS vừa học vừa chia sẻ những gì mình học, có người chịu học với mình là điều rất hạnh phúc đó TA.

    ReplyDelete

Lên đầu trang