Món chay: Chè ngũ lực

Khi không đi xay chi cho năm pounds ngũ cốc, hỗm nay bị nó hành hạ :)  Món này đăng chơi thôi chứ chắc không ai làm đâu.  DS đặt tên là chè ngũ lực vì nó làm bằng 5 thứ hạt lứt, có đầy đủ dinh dưỡng khiến người thọ dụng có được sức mạnh, giúp mình nhớ đến năm thứ sức mạnh của chính mình:

  • Tín: tin Phật, tin Pháp, tin Tăng
  • Tấn: tinh tấn, siêng năng thu nhiếp thân tâm
  • Niệm:  niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Thí, niệm Thiên
  • Định: phá trừ vọng tưởng
  • Huệ: luôn nhớ tới mạng sống trong hơi thở, trí tuệ sẽ phát sanh, sớm ra khỏi ba cõi
Chúc các bạn luôn mạnh mẽ.
Nam mô A Di Đà Phật
Chủ đề:

1 comments

Lên đầu trang