Thơ: Cảnh tỉnh hồng trần

2011_11_UP_d_650x488_776087626
Một kiếp không tu muôn kiếp khổ
Một đời vô Đạo vạn đời sầu
Hãy mau cứu kiếp khổ đau con người
Không tu để mất thân rồi
Trầm luân sinh tử ngàn đời bi ai
Quay về nương tựa Như Lai
Thoát ra cõi mộng đêm dài khổ đau
Pháp Phật linh dược nhiệm mầu
Cứu chúng sinh khỏi, ưu sầu thế gian
Pháp môn tám vạn bốn ngàn
Giải thông chơn lý thoát đàng tử sinh
Bởi do nghiệp chướng vô minh
Tà dâm, trộm cướp, sát sinh, ruợu chè
Bởi do tâm bị si mê?
Phải chịu đau khổ, ê chề cái thân
Luân hồi, nghiệp báo xoay vần
Trả xong hết nghiệp, tinh thần đảo điên
Tái sinh chịu khổ muộn phiền
Thân hình ma quỷ, khùng điên kiếp người
Bệnh tật, đói khát suốt đời
Sát sanh hại vật, mạng thời yểu vong
Dù cho trộm cắp một đồng
Cũng phải trả báo trong vòng tử sinh
Tà dâm phá hại nhân tình
Tái sinh làm kiếp súc sinh cõi đời
Vọng ngôn mục đích hại người
Kiếp sau phải chịu cuộc đời điếc, câm
Uống rượu nguồn gốc lỗi lầm
Men vào quẩn trí, cái tâm điên cuồng
Bao nhiêu tội lỗi đau buồn
Hiếp dâm sợ lộ, sẵn luôn giết người
Ngày càng đạo đức suy đồi
Xã hội xuống cấp, sự đời rối ren
Giáo dục chỉ nghĩ đến tiền
Học đường bạo lực, luân phiên thế này
Học sinh chửi bới, đánh Thầy
Bạn bè cùng lớp mỗi ngày đánh nhau
Bao nhiêu sự việc ưu sầu
Vợ mua xăng đốt chồng chầu diêm vương
Bởi do nghiệp chướng tình trường
Vài chuyện đơn cử, đau thương cõi đời
Hãy mau thức tỉnh người ơi
Quay về Tam Bảo, cho đời bình an
Đức Phật giác Ngộ hoàn toàn
Là nguồn tuệ giác, Đạo vàng sáng soi
Pháp là phương tiện đưa người
Vượt qua đau khổ luân hồi tử sanh
Tăng là những bậc tu hành
Hướng dẫn Phật tử viên thành Phật tâm
Ba ngôi Tam Bảo tinh thần
Là nơi nương tựa, tu thân cho đời
Chúng ta may mắn tuyệt vời
Sinh ra tướng hảo, thân người thế đây
Bở do tích phước sâu dày
Tu tâm bố thí, quả này giàu sang
Gieo duyên ruộng phước chư Tăng
Đào tạo tăng trẻ để hoằng độ sinh
Chư Tăng không có học hành
Ngôi nhà chánh Pháp, sẽ nhanh tuy tàn
Chư Tăng tu học đàng hoàng
Phát huy tuệ giác, Đạo vàng để tu
Giúp người thấy rõ Chân như
Trở về bến giác Vô dư Niết-bàn
Trí Giải
Chủ đề: ,

2 comments

  1. Này giống sớ Nam Tào Bắc Đẩu quá DS hen

    ReplyDelete
  2. Sớ Nam Tào Bắc Đẩu là sớ gì vậy Thầy

    Thầy có khiếu về văn thơ lắm! Con thì chịu thua, mỗi lần muốn làm thơ hay viết văn là chữ nghĩa nó bay đằng nào mất biệt. :)

    ReplyDelete

Lên đầu trang