Thơ: Duyên Sinh - Vô Ngã

user49_pic1117_1262706912
 Duyên SinhVô Ngã
Sinh tử vần xoay nối tiếp nhau
Vô thường mộng huyễn bóng qua cầu
Diệt sinh, sinh diệt, nhân duyên tạo
Sắc tức thị không, ngộ Pháp mầu
Quay về nương tựa ngôi Tam Bảo
Tu tâm dứt bỏ mọi ưu sầu
Danh lợi, bạc tiền, như mây khói
Chỉ có Từ bi, đẹp biết bao
Thích Trí Giải
Mumbai 01-12-2011 
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang