Thơ: Ăn chay tịnh và tu nơi Phật


Ăn chay tịnh và tu nơi Phật
( Trau dồi tâm như thật không mê )
 
Đời ngắn ngủi ăn chay bớt bệnh
Nghĩ âu lo chớ chểnh thân tàn !
Từ đây ta bớt thở than
 
Kể ra ... chư Phật dạy an tâm thần
Còn nhiều nữa ... cái tâm muôn nẻo ...
Nó đưa ta khúc khỉu ... gian truân ...
Nam Mô Phật độ quần sinh !
Con gây nghiêp dữ ... nghiệp lành do con

May mắn lắm, xưa còn say đắm
Nay quay về nương tựa Từ Bi
Mấy khi ... mà được mấy khi ...
Đi chùa lễ Phật quy y Đạo Lành
 
Xem trần thế như tranh có khác
Một niệm hiền tránh ác trăm thời
Có ai nuôi mạng sống đời?
Thân tàn xác biến hồn nơi ngục tù?

Ăn chay tịnh và tu nơi Phật
Trau dồi tâm như thật không mê
Đảo điên ... con nguyện quay về
Bước đường phía trước tràn trề an vui !
 
Vô danh ( January 14 , 2012 )
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang