Phật Pháp: Lời Phật khuyên Rahula trong Kinh Majhima- NikayaNgươi nên cố gắng trau dồi :
Cái tâm từ bi để trừ những nết xấu xa hiểm độc.
Cái tâm bác ái để tẩy trừ các điều sầu khổ.
Cái tâm hoan hỷ về hạnh phúc của kẻ khác để tẩy trừ sự ganh tỵ ích kỷ.
Cái tâm bình đẳng để đem lại sự an định cho tinh thần và trừ những tật xấu xa hư hỏng.
Những pháp niệm tưởng về các vật ô trọc ở trong thân thể để khỏi si mê quyến luyến.
Những pháp quán tưởng về tính cách vô thường của vạn vật để diệt sự ngã chấp cống cao.
Những phép luyện tập về hơi thở có thể đem lại cho người hành đạo nhiều quả báu và nghị lực.

Con người là nơi nương tựa của mình. Còn ai khác có thể là nơi nương tựa đâu ?
(Dhammapada; Kinh Pháp Cú)

Hỡi những người Kalama! Chớ để bị lôi cuốn bởi những lời người ta kể lại, hoặc bởi truyền thống hoặc bởi tin đồn. Đừng bị dẫn dắt bởi quyền uy của những kinh sách, hoặc bởi luận lý và suy đoán đơn thuần, hoặc bởi những dấu hiệu bề ngoài, hoặc bởi ham thích những quan điểm tư biện. Cũng chớ nên tin vào những khả năng chưa chắc chắn, hoặc những ý nghĩ rằng " Đây là thầy ta". Nhưng hỡi người Kalama, khi nào các người tự biết rằng những điều gì đó là ác, là sai, là xấu, thì hãy dứt bỏ chúng đi...Và một khi các người tự biết rằng những điều gì đó là lành, là tốt, thì hãy nhận lấy và làm theo chúng - Kinh Anguttara

Chỉ có một đường lối đưa con người đến chỗ lặng trong, vượt thoát buồn giận, chấm dứt lo âu, nghiệm ra rành rẽ qui luật và thực tính của diễn trình cuộc sống, dẫn tới tỉnh thức và niết bàn. Đó là đường lối Gây Dựng Sức Chăm Chú Lớn (Kinh Maha Satipatthãna; Đại Niệm Xứ)

Giáo lý chỉ như chiếc bè, cốt dùng để đi qua sông, chứ không phải để ôm giữ lấy. Hỡi các Tỳ Kheo, khi các ông đã hiểu rằng giáo lý chỉ như chiếc bè, thì ngay cả các pháp lành (Dhamma) còn nên lìa bỏ; huống nữa những điều chẳng phải pháp lành( Adhamma) thì lại càng cần dứt bỏ biết chừng nào - Kinh Majjhima - Nikãya
http://www.diendanphatphaponline.com/diendan/archive/index.php/t-13303.html
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang