Thơ: Xin sám hối nghiệp sát


Ta  ảo  tưởng  ăn  nhiều  thịt  bổ
Nào  ngờ  đâu  nổi  khổ  mãi  vây  quanh
Nợ  trả  vay,  vay  trả  hẵn  xoay  vần
Ta  sướng  miệng  nào  mấy  khi  thương  xót
Khi  sát  vật,  vật  vẩy  vùng  than  khóc
Nay  hiểu  rằng  khoái  khẩu  ấy  là  sai
Xin  sám  hối  nguyện  trường  trai  ( chay  tịnh  )
Sát  sanh  vật  đế  một  thời  lâm  bịnh
Mới  hiểu  ra  quy  luật  có  quả  nhân
Từ  Tổ  Tiên  ta  tạo  nghiệp  sát  sai  lầm
Ta  nghĩ  lại  giá  như  mình  con  vật  ? !
Xin  kính  lạy  mười  phương  chư  Phật
Bày  cho  con  diệu  Pháp  phá  mê  lầm
Cho  con  vững  tin  tình  thương  yêu  vạn  loại  !

Vô  Danh  (  Jan.  10  ,  2012  )
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang