Thông báo: ĐĐ Thích Tuệ Hải thuyết giảng tại chùa Giác Lâm ngày 20 tháng 5, 2012

Thông Báo

Chủ Nhật ngày 20 tháng 5, 2012  từ 1:30 trưa đến 3:00 trưa.

Chùa Giác Lâm
131 Nyack Ave
Lansdowne, PA. 19050

sẽ có 1 buổi giảng đặc biệt do Đại Đức Thích Tu Hi đảm trách

Đại
Đức Thích Tuệ Hải hiện trụ trì tại chùa Long Hương, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.   Buổi 
thuyết giảng sẽ gồm có giải đáp thắc mắc về Thuật Dưỡng Sinh
.

Mọi chi tiết hoặc thắc mắc
xin liên lạc:   Trần Ngọc Tuấn số (267)
344-9129  hoặc  Nguyên Quang số (732) 887-3021.
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang