Thông báo: CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP LẦN 2 TẠI MỸ QUỐC - ĐĐ THÍCH MINH THÀNH

ddminhthanh
TỪ NGÀY 17/08/2012 ĐẾN NGÀY 04/12/2012
--------o0o-------
1. TỪ 17/08/2012 ĐẾN 10/09/2012 TẠI BẮC CALIFORNIA
(ĐỨC NHÃ, 408-904-9024)
-TỊNH XÁ NGỌC HÒA
Ngày: 19/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Giờ: 03 PM đến 04 PM
Tại: 766 S. Second Street, San Jose, CA 95112
Tel : (408) 295-2436
-ĐẠO TRÀNG CHÚNG LIÊN TRÌ
Ngày: 21/08/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 10 AM đến 4 PM
Ngày: 22/08/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 8 AM đến 4 PM
-CHÙA AN LẠC
Ngày: 24/08/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Tại: 1647 E. San Fernando St, San Jose. CA 95116
Tel: (408) 254-1710
Ngày: 25/08/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 26/08/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 7:30 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 27/08/2012 đến 31/08/2012 ((Thứ Hai đến Thứ Sáu)
Giờ: 10 AM đến 1 PM (tu học/ thọ trai)
Giờ: 7 PM đến 9 PM (giảng pháp)
Ngày: 01/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 10 AM đến 11 AM (Thuyết giảng lễ Vu Lan)
-NHÀ HÀNG SAIGON KITCHEN (trong khu Grand Century Mall)
Ngày: 04/09/2012 (Thứ Ba)
Giờ: 5:30 giờ chiều – Dùng cơm chay (vào cửa tự do, cơm chay miễn phí)
Giờ: 7:00 giờ tối giảng pháp đến 9:30 tối
Tại: 1111 Story Road, Suite # 1005, San Jose, CA 95122
Tel: (408) 478-1717
-ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ
Ngày: 07/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 09 AM đến 08 PM
Ngày: 08/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 08 AM đến 09 PM
Tại: 7208 Campania Ct, Elk Grove, CA 95757
Tel: (916) 897-1696
-ĐẠO TRÀNG BÁT NHÃ
Ngày: 09/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 11 AM đến 12 PM
Tel: (408) 355-5365/(408) 904-9024
2. TỪ 10/09/2012 ĐẾN 13/09/2012 TẠI LAS VEGAS, NEVADA
(NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG, 702-499-0197)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG PHỔ QUANG
Ngày: 11/09/2012 (Thứ Ba)
Tại: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147
Tel: (702) 499-0197
3. TỪ 13/09/2012 ĐẾN 27/09/2012 TẠI NAM CALIFORNIA
(AN HẠNH, 408-326-9758)
-CHÙA BÁT NHÃ Ngày: 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
- CHÙA QUAN ÂM
Ngày 15/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 7:00 PM
Tại: 10510 CHAPMAN AVE.
GARDEN GROVE, CA 92840
Tel: (714) 636-6216
-CHÙA BÁT NHÃ
Ngày: 16/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 803 S Sullivan St. Santa Ana, CA 92704
Tel: (714) 571-0473
-CHÙA HUỆ QUANG
Ngày: 21/09/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:00 PM đến 9:00 PM
Ngày: 22/09/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:00 PM đến 8:00 PM
Ngày: 23/09/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 8:00 AM đến 5:00 PM
Tại: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703
Tel: (714) 530-9249 / (714) 534-2525
4. TỪ 27/09/2012 ĐẾN 04/10/2012 TẠI DETROIT, MICHIGAN
(THẦY TRÍ THƯỜNG, 586-427-6888)
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 30/09/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4820 E 9 Mile Rd., Warren, MI 48091
Tel: (586) 427-6888
5. TỪ 04/10/2012 ĐẾN 16/10/2012 TẠI PENNSYLVANIA VÀ VIRGINIA
(DIỆU SƯƠNG, 215-360-2171)
-CHÙA PHẬT QUANG
Ngày: 06/10/2012 đến 07/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 1001 S. 4th Street
Tel: (215) 339-5121
-TƯ GIA MINH TRÍ
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy) 
Giờ: 09 AM
Tại: 6 Memory Lane, Enola, PA 17025
Tel: 717-728-3029
-CHÙA GIÁC LÂM
Ngày: 13/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 4 PM đến 6:00 PM
Tại: 131 Nyack Ave., Lansdowne, PA19050
Tel: (610) 626-4899
- PHẬT BẢO TỰ
Ngày: 14/10/2012 (Chủ Nhật)
Tại: 4701 Backlick Road, Annandale, VA 22003
Tel: (703) 256-8230
6. TỪ 17/10/2012 ĐẾN 23/10/2012 TẠI NEW JERSEY
(NI CÔ TỊNH NHƯ, 267-825-5265)
-TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN
Ngày: 20/10/2012 đến 21/10/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084
Tel: (703) 577-9018
-CHÙA LINH SƠN
Ngày: 20/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 PM
Tại: 4164 Marlton Pike, Pennsauken, NJ 08109
Tel: (267) 582-7735
7. TỪ 24/10/2012 ĐẾN 30/10/2012 TẠI NORTH CAROLINA (NGUYÊN HOÀNG, 704-640-3252)
-TƯ GIA NGUYÊN HOÀNG
Ngày: 25/10/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 8:00 chiều
Tel: (704) 640-3252
-THIỀN TỰ TĨNH TÂM
Ngày: 28/10/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 giờ chiều
Tại: 1602 Lane St., Kannapolis, NC28083
8. TỪ 30/10/2012 ĐẾN 06/11/2012 TẠI FLORIDA
(DIỆU QUÝ, 561-267-9675)
-CHÙA PHƯỚC HÒA
Ngày: 31/10/2012 (Thứ Tư)
Giờ: 7:00 chiều
Tại: 4300 Ellis Road, Fort Myers, FL 33905
Tel: (239) 440-0564
-CHÙA TỊNH QUANG
Ngày: 01/11/2012 (Thứ Năm)
Giờ: 8:00 chiều
Tại: 7801 Rich Road, Fort Myers, FL 33917
Tel: (952) 215-6655
-THƯ VIỆN TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN
Ngày: 02/11/2012 đến 03/11/2012 (Thứ Sáu đến Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều
Tại: 3851 62ND Ave. N # H, Pinellas Park, FL 33781
Tel: (727) 776-0126 hay (727) 686-4631
Email: tinhdophohien@gmail.com
-CHÙA LỘC UYỂN
Ngày: 04/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 giờ sáng đến 5:00 chiều 
Tại: 212 Swain Blvd, Greenacres, FL 33463
Tel: (561) 968-1793
9. TỪ 06/11/2012 ĐẾN 20/11/2012 TẠI TEXAS
(SƯ CÔ TRÍ NGUYÊN, 281-290-0984)
-NIỆM PHẬT ĐƯỜNG HẢI ĐỨC
Ngày: 10/11/2012 đến 11/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4427 Continential Dr., Houston TX 77072
Tel: (281) 999-1110
-THIỀN TỰ CHÂN NGUYÊN
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu 1 ngày) 
Tại: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375
Tel: (281) 290-0984
-CHÙA TỊNH LUẬT
Ngày: 17/11/2012 (Thứ Bảy)
Tại: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064
Giờ: 6:00 chiều đến 7:30 chiều
Tel: (713) 856-7802
-TỊNH XÁ MINH ĐĂNG QUANG (DALLAS, TX)
Ngày: 18/11/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 9:00 sáng đến 4:00 giờ chiều (Khoá tu Tĩnh Tọa Niệm Phật) 
Tại: 400 Forest Gate, Garland, TX 75042
Tel: (972) 205-1918
10. TỪ 20/11/2012 ĐẾN 28/11/2012 TẠI ARIZONA
(HUỆ NGỌC, 520-850-9531)
-ĐẠO TRÀNG HUỆ NGỌC
Ngày: 24/11/2012 đến 25/11/2012 (Thứ Bảy đến Chủ Nhật)
Tại: 4007 E Broadway Blvd, Tucson, AZ 85711
Tel: (520) 850-9531
11. TỪ 28/11/2012 ĐẾN 04/12/2012 TẠI HAWAII
(TỊNH TÂM, 808-349-1073)
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 30/11/2012 (Thứ Sáu)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-TU VIỆN BỒ ĐỀ
Ngày: Thứ bảy 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 9:00 AM đến 11:00 AM
Tại: 1121 Mahalo St. Honolulu Hi. 96817
Tel: (808) 284-1247
-ĐẠO TRÀNG TỊNH TÂM
Ngày: 01/12/2012 (Thứ Bảy)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 1031 Nuuanu Ave. Honolulu Hi. 96817-5603
Tel: (808) 349-1073
-CHÙA TỪ HẠNH MAUI
Ngày: 02/12/2012 (Chủ Nhật)
Giờ: 6:30 PM đến 9:00 PM
Tại: 385 Puunene Ave. Kahului Hi 96732
Tel: (808) 873-8654/(808) 283-0403
NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2012 HOÀN MÃN Smile
*Lưu ý: chương trình sẽ được cập nhật nếu có thay đổi. 
www.phapan.vn
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang