Chia sè: Ni Sư tự xây chùa – Viên Thông tự, Houston Texas


Tân Viên Thông Tự
17355 Groeschke Rd.
Houston, TX 77084
281-829-0816
Chủ đề: ,

1 comments

  1. AI ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY " ĐÓI CHO SẠCH RÁCH CHO THƠM"

    ĐÓ MỚI LÀ CHÂN TU

    ReplyDelete

Lên đầu trang