đường xưa – Duyên Mới

sanh tử là lẻ thường

có gì luyến tiếc vấn vương thêm sầu

ngàn thu trước, vạn niên sau

người sanh, người tử rủ nhau đi, về

mộng trường sanh hẳn là thừa

có duyên mới gặp người xưa chỉ đường

Duyên Mới ( Nov. 2012 )

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang