Thoát Vòng Sanh Tử_La Tuấn Dzũng

user11_pic3793_1307645497

Thoát Vòng Sanh Tử
Sáng tác: La Tuấn Dzũng
Trình bày: Ngọc Sơn, Am


Nhìn để thấy, ngẫm mà suy
Sanh già bệnh tật chết nằm không yên
Yêu thương chuốc lấy ưu phiền
Sinh ly tử biệt đôi đường
Trần gian âm cảnh suối ngàn ngăn đôi
Oán thù, ganh ghét, đời nhiều trái ngang
Gia can suy đồi cũng tại oan gia
Người mê lụa gấm cao sang
Ai tham danh lợi huy quyền
Cầu mong không chứng, khổ sầu triền miên
U mê ngũ uẩn lục trần
Thân tâm phiền não vô biên
Trôi lăng sáu nẻo luân hồi
Làm sao đới nghiệp thoát vòng tử sinh
Bát khổ là đây ta hãy quán suy
Cầu mong vãng sanh thoát cõi ta bà
Niệm Phật chuyên tu giải thoát
Mong về Cực Lạc Tây Phương
Nhất tâm tụng niệm hồng danh Di Đà.

Chủ đề: , ,

1 comments

  1. Ủa bài này chỉ có lời không có tiếng sao Thầy?

    ReplyDelete

Lên đầu trang