Sương… Sơn Trần

lotus_pond_dew_by_fiery_fire-d5fkmjw

Dịu dàng trên phiến Hoa Liên

Êm êm lướt nhẹ mọi miền gần xa

Trải qua hết thảy gian hà

Phải chăng vạn nẽo chỉ là hư vô…

morning_dew

Cheektowaga Oct – 08 - 12

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang