Mở mắt, nhắm mắt - Thích Tánh Tuệ

quanyin

Có khi mở tròn xoe mắt

Mà trong Tâm tối mịt mùng.

Có khi ngồi yên nhắm mắt

Mà đèn tâm vụt sáng trưng.


Nhiều khi đôi mi khép lại

Còn Tâm đi chợ ngoài tê.

Mở to mắt nhìn thực tại

Đẹp thay, chiếc lá Bồ Đề!


- Đôi khi ta cần nhắm mắt

Trước bao cám dỗ cuộc đời.

Sau lưng đóa hồng tươi thắm

Một bầy gai nhọn người ơi!..


- Đôi khi cần nên mở mắt

Rỡ ràng nhịp bước bàn chân.

'' Cửa sổ tâm hồn '' trải rộng

Rồi thương nỗi khổ tha nhân..


Mỗi ngày ta nên nhắm mắt

Nhìn lại một ngày đã qua.

Mình thở nhịp đời sâu sắc

Hay là sống vội, qua loa...


Từng ngày ta nên '' mở mắt ''

Nhìn cho rõ mặt người thương.

Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc

Biết đâu.. mai nhỡ vô thường..


Đêm sâu vào miền tĩnh lặng

Nhắm mắt làm cuộc hội thần.

Để mai xuôi đời cơm áo

Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...


Lắm khi hằng nên mở mắt

Để thấm thía đời bể dâu.

Đằng sau còn gì để lại

Hay là...'' sỏi đá.. cần nhau.'' ?


'' Mở mắt '' để rồi '' nhắm mắt ''

Có gì thực '' của Ta '' đâu!

Kìa, bóng chiều rơi khuất núi

Nghìn năm.. bụi cũng qua cầu...

Bodhgaya rằm thượng nguyên 2013

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang