TIN VIÊN TỊCH CỐ HÒA THƯỢNG: Thượng NGUYÊN Hạ LAI

Hoa_thuong

(1940 - 2013)

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni cùng Quý Đồng Hương Phật Tử,

Chùa Hồng Danh chúng con khấp báo.  Sau thời gian lâm bệnh, vì tuổi cao sức yếu, Hòa Thượng thượng Nguyên hạ Lai vừa viên tịch tại chùa Bát Nhã: 803 S. Sullivan St. Santa Ana, CA 92704 vào lúc 1:50PM Thứ Tư ngày 15 tháng 5, năm 2013.

Chúng con thành kính cấp báo.  Chương trình tang lễ sẽ được cập nhật trên www.hongdanh.org khi có.

Thay mặt tang môn hiếu quyến, 
Tỳ Kheo Thích Quảng Duy
Tỳ Kheo Thích Quảng Huân
Tỳ Kheo Thích Quảng Lượng
Tỳ Kheo Thích Quảng Hải
Tỳ Kheo Thích Quảng Thường

Hong Danh Buddhist Association
Chua Hong Danh
1129 Bal Harbor Way
San Jose, CA 95122
www.hongdanh.org

(408) 449-5399

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang