Thơ Giáng Sinh 2013

Than Chuc Ban Tho 2014_ TRAM VAN

Ba Mươi Lẻ Sáu Mươi Thừa – Lang Tan

Giáp  Ngọ  về  đây  tuyết  phủ  dầy

Nhớ  ngày  viễn  xứ  tựa  mây  bay ...

Ba  mươi  năm  lẻ như  tranh  vẽ

Sáu  chục  tuổi  thừa  tựa  quế  cay

Trời  trắng  tuyết  bay  ta  suy  gẫm

Đất  vàng  gió  cuốn  trẻ  hăng  say

Quê  hương  đất  rạng  nhiều  anh  kiệt

Viễn  xứ  tuyết  đầy  lắm  mỹ  nhân

December  25,  2013

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang