CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA 2014– ĐĐ Thích Minh Thành

image

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP TẠI MỸ & CANADA
Đ Đ. T H Í C H  M I N H  T H À N H
10/05/2014 - 14/08/2014


I.WASHINGTON D.C./PENNSYLVANIA/NEW JERSEY: Thứ Bảy, 10/05/2014 - Chủ Nhật, 18/05/2014
Hội Thiện Đức: 703-407-4976; tamdieuphu@gmail.com
Nhân Mỹ: 703-675-4554; emailmichelletran@gmail.com
Diệu Sương 215-360-2171; maivo63@yahoo.com
1/ Tịnh Xá Hương Thiền: 4516 Guinea Rd, Fairfax, VA 22032; (703) 677-1708
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
2/ Chùa Xá Lợi: 6310 Manor Woods Rd, Frederick, Maryland 21703; (301) 782-1095
Chủ Nhật, ngày 10 tháng 5, năm 2014, 10:00 AM – 4:00 PM
3/ Phật Bảo Tự: 4701 Backlick Rd, Annandale, VA 22003; (703) 256-8230
Thứ Hai - Thứ Ba, 12-13 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
4/ Tư gia Phật tử Philadelphia: (215) 360-2171; maivo63@yahoo.com
Thứ Tư-Thư Năm, 14-15 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM – 9:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 347-207-9101; 169 Winters Lane, Catonsville, MD 21228; 443-636-5154
Thứ Sáu, 16 tháng 5, năm 2014, 7:00 PM –  9:00 PM
6/ Tu Viện Đức Mẹ Hiền: 317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084; (703) 577-9018
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, 11:00 AM – 12:00: Đại Lễ Phật Đản
7/ Chùa Giác Lâm: 131 Nyack Ave, Lansdowne, PA 19050; (215) 360-2171
Chủ Nhật, ngày 18 tháng 5, năm 2014, năm 2014, 1:30 PM - 2:30 PM
II. CANADA, Thứ Ba, 20/05/2014 - Thứ Năm, 24/06/2014
TT Trường Phước:514-735-9425/514-575-9225; ttruongphuoc@yahoo.com
1/ Chùa Từ Thuyền, Toronto, Ni Sư Thích Nữ Từ Diệu: 241 Queen St. West, Brampton, On, Tél: (905) 456-7132 Cell. (905) 783 9425
Thứ Ba đến Thứ Năm, ngày 20-22/5/ 2014, 7:30 PM – 9:00 PM
2/ Chùa Hiếu Giang, Ottawa, Sư Cô : TN Viên Tánh, Tel. (613) 822 8535, Cell. (613) 261 8535, Trang nhà: www.hieugiang.net
Thứ Bảy và Chủ Nhật, ngày 24 và 25 /5/ 2014.
Chủ đề: Đại Lễ Phật Đản (có chương trình riêng)
3/ Chùa Trừng Thủy, Montréal, Sư Cô: TN Thông Tịnh , 8909 Boul.
PIE IX, Montréal, Québec, H1Z 3V3.Tel. : (514) 329 9098 Cell (514) 781-3781
Thứ Ba đến Chủ Nhật, ngày 27-31 /5/ và Ngày 1/6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Chủ Nhật có Tam Thời Hệ Niệm)
4/ Niệm Phật Đường Diệu Liên, Montréal, LH: Trí Thuận và Diệu Liên, Cell. (514) 648 0039
Thứ Ba, ngày 3 /6/ 2014. Từ 8:30 đến 21:00
5/ Tu Viện Tây Phương Tịnh Độ, Montréal, HT Thích Trường Minh.
2994 Boul. Des Sources, Montréal, Quebec, H9R-4N2. Tel. (514)225 3877
Thứ Tư và Thứ Năm, ngày 4-5 /6/ 2014.
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm đến 18:00)
6/ Chùa Địa Tạng, Montréal, Đại Đức : Thích Thông Giới, 3170 Boul. Jarry, Montréal, H1Z 4N8 Cell. (514) 290 4977
Thứ Sáu và Thứ Bảy, Ngày 6-7 /6/ 2014
Từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Bảy 16:00 đến 18:00 Mông Sơn Thí Thực)
7/ Chùa Quan Âm, Montréal, TT: Thích T Phước, Tel. (514) 735-9425,
Cell. (514) 575-9425, Trang nhà: http://www.chuaquanam.ca/
Chủ Nhật , ngày 8/6/ 2014 9:30-11:00 Thuyết Pháp
14:30-17:30 Thuyết Pháp và Quy Y Tam Bảo
Thứ Hai đến Thứ Năm , Ngày 9-12 /6/ 2014
Mỗi ngày từ 8:30 đến 21:00 (Thứ Năm từ 16:00-17:30 Mông Sơn Thí Thực)
8/ Đạo Tràng Pháp Hoa,Vancouver, Ni sư Thich Nữ Minh An,
Tel. (604) 564 3735 Cell. (604) 783 5419, Thichnuminhan@phaphoa.ca
Thứ Bảy đến Thứ Năm, ngày 14 đến 19 /6/ 2014
9/ Edmonton: Thứ Sáu, 20/6/2014 – Thứ Ba, 24/6/2014
Tham quan Tu Viện Trúc Lâm: 11328-97 ST, Edmonton, AB Canada, T5G1X4; (780) 471-1093; info@truclam.ca
III. OREGON: Thứ Tư, 25/6/2014 – Thứ Hai, 30/6/2014
Niệm Phật Đường Viên Thông: 201 N. 19th Ave, Cornelius, OR 97113; (503) 840-7983
Thứ Bảy, 28/6/2014 – 29/6/2014, 7:45AM-6:30PM: 2 ngày tu học
IV. NAM CALI: Thứ Ba, 01/7/2014 – Chủ Nhật, 08/7/2014
Thầy Như Hạnh: 951-325-8384; lvanlac@yahoo.com
1/ Tịnh thất Hiền Như: 4218 Tyler Ave, El Monte, CA 91731; (626) 442-2062 (Sư Cô Hiền Thuận)
Thứ Tư, 02/07/2014, 1 ngày tu học
2/ Tư thất Tâm Chánh: 16551 East Edna Place, Covina, CA 91722; (626)384-5987; leethaitran@yahoo.com
Thứ Năm, 03/07/2014
3/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Thứ Năm, 03/07/2014, 7:00 PM - 9:00 PM
4/ Chùa Bát Nhã: 803 S. Sullivan St, Santa Ana, CA 92704; (714) 571-0473; kanguyen2002@yahoo.com
Thứ Bảy, 05/07/2014, 1 ngày tu học 8:00 AM – 5:00 PM
5/ Chùa Quan Âm: 10510 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840; (714) 636-6216
Thứ Bảy, 05/07/2014, 7:30 PM – 9:00 PM 
6/ Tịnh thất Hiền Như: 4218 Tyler Ave, El Monte, CA 91731; (626) 442-2062 (Sư Cô Hiền Thuận)
Chủ  Nhật , 06/07/2014, 1 ngày tu học
7/ Chùa Huệ Quang: 4918 W. Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703; (714) 530-9249/(714) 534-2525
Chủ Nhật, 06/07/2014, 6:30 PM - 9:30 PM
V. HAWAII: Thứ Ba 08/07/2014 - Thứ Hai, 14/07/2014
Chùa Thanh Nguyên, Thầy Bích Khê: 571-406-8413
Rosalie: 808-381-5743
1/ Sư Cô Thích Nữ Pháp Duyên:  1227 Houghtailing St, Honolulu, HI 96817; 510-305-6859
Thứ Bảy, 12/07/2014, 7:00 pm -9:00 pm
2/ Chùa Thanh Nguyên: 94-1100 Kunia Rd, Lot #12. Waipahu, HI 96797, 571-406-8413  
Chủ Nhật, 13/07/2014, 6:00 pm - 9:00 pm
VI. LAS VEGAS: Thứ Ba, 15/07/2013 –Thứ Năm, 17/07/2014
Phước Ngọc: 702-499-0197; chau8257@aol.com
Niệm Phật Đường Phổ Quang: 7389 Parnell Ave., Las Vegas, NV 89147; 702-499-0197
Thứ Ba, 15/07/2014: 11:00 AM
VII. ARIZONA: Thứ Sáu, 18/07/2014 – Thứ Hai, 21/07/2014
TT Giác Tri: 623-845-7777; nhulaithientuphoenix@yahoo.com
Như Lai Thiền Tư: 4842 North 51st Avenue, Phoenix, AZ 85031; 623-845-7777
Thứ Bảy, 19/7/2014: 08:00-21:30 - Chủ Nhật, 20/7/2014; 08:00-21:00; 2 ngày tu học
VIII. BẮC CALI: Thứ Ba, 22/07/2014 – Thứ Năm, 31/07/2014
Đức Nhã: 408-904-9024; hoavo1956@yahoo.com
1/ Nhà Hàng Saigon Kitchen trong khu Grand Century Mall: 1111 Story Road, Suite # 1005, San Jose, CA 95122; 408-478-1717
Thứ Ba, 22/7/2014, vào cửa tự do, dùng cơm chay miễn phí 5:30 giờ chiều, giảng Pháp 7:00 giờ tối đến 9 giờ tối
2/ Đạo tràng tư gia Nguyên Đức-Diệu Nga (Chúng Liên Trì): 408-251-7201
Thứ Năm, 24/7/2014, 8AM-3PM
3/ Chùa An Lạc: 1647 E. San Fernando St, San Jose, CA 95116, 408-254-1710
Thứ Sáu, 25/7/2014, 8AM-11AM: tu học/giảng Pháp; 7:30PM-9PM: giảng Pháp
Thứ Bảy, 26/7/2014, 8AM-12PM: tu học/vấn đáp Phật Pháp/thọ trai; 7:30PM-9PM: giảng Pháp
4/ Chùa Hồng Danh: 1129 Bal Harbor Way, San Jose, CA 95122; 408-449-5399
Chủ Nhật, 27/7/2014, 10:15AM-11:15AM: giảng Pháp
5/ Phước Sơn Buddhist Center: 1623 Saint Francis Ave, Modesto, CA 95356, 510-677-4566/209-545-1944
Thứ Hai, 28/7/2014, 7:30PM-9PM, giảng Pháp
IX. MINNESOTA: Thứ Sáu, 01/08/2014 – Thứ Hai, 04/08/2014
Chơn Ngọc Viên: dangtrang2004@msn.com; 651-675-8650
1/ Tư gia Chơn Ngọc Viên
Thứ Bảy, 02/08/2014, 9AM-4PM: 1 ngày tu học
2/ Đạo tràng Liên Hoa Rochester
Thứ Bảy, 02/08/2014, 7PM-9PM: thuyết Pháp
Chủ Nhật, 03/08/2014, 9AM-4PM: 1 ngày tu học
3/ Tư gia Diệu Tiến
Thứ Hai, 04/08/2014, 9AM-4PM: 1 ngày tu học
X. HOUSTON: Thứ Ba, 05/08/2014 – Thứ Tư, 13/08/2014
Thầy Trí Hiền: tuvienphuocduc@yahoo.com; 281-999-1110
1/ Niệm Phật Đường Hải Đức: 4427 Continential Dr, Houston TX 77072; (281) 999-1110
Thứ Tư, 06/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Sáu, 08/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
Thứ Hai 11/08/2014: 7:00 PM – 09:00 PM
2/ Thiền Tự Chân Nguyên: 12039 Holderrieth Road, Tomball, TX 77375; (281) 290-0984
Thứ Bảy, 09/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan
3/ Chùa Tịnh Luật: 8703 Fairbanks, N. Houston, TX 77064; (713) 856-7802
Thứ Bảy, 09/08/2014: 7:00 PM - 9:00 PM
Chủ Nhật, 10/08/2014: 10:00 AM: Đại Lễ Vu Lan

Chương trình sẽ được cập nhật nếu có sự thay đổi

Chủ đề: , ,

8 comments

 1. HOA MẶT TRỜI KỲ 4 CA SĨ PHI NHUNG 2014 , rat hay .

  ReplyDelete
 2. Rất tiếc là mình không đi được mấy nơi thầy giảng, vì DS post trễ quá cho nên vé máy bay đắt quá hihih

  ReplyDelete
  Replies
  1. Năm nay bận quá, chương trình được gởi về hơi trễ, năm sau DS sẽ post sớm hơn. DS Không ngờ cũng có nhiều người ở khác địa phương hưởng ứng :)

   Delete
 3. DS ơi có thể nào cho mình biết lịch trình khóa tu của Thầy Thích Minh Thành tại Sanjose không? Cảm ơn.

  ReplyDelete
  Replies
  1. DS mới cho lịch trình ở San Jose vào rồi đó, có gì không rõ thì cho DS biết nhé. :)

   Delete
 4. Cảm ơn DS đã đăng lịch trình khoá tu của thầy thích minh thành, mình sẽ sắp xếp thời gian để đi dự khoá tu này. Thanks

  ReplyDelete
 5. Mình sẽ dự khoá tu vào thứ sáu tại chùa an lạc. Cảm ơn DS

  ReplyDelete

Lên đầu trang