Thư mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Đức Phật A Di Đà - Đạo Tràng Liên Trì


Đạo Tràng Liên Trì - Nim Pht Đường Fremont 
 
Thư mời tham dự:
LỄ KỶ NIM ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ
 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Nam mô A Di Đà Phật,
Kính thưa quí đạo hữu,

Là hành giả chuyên tu Tịnh Độ, hàng năm chúng ta  đều tổ chức lễ Kỷ Niệm Phật A Di Đà để bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của  chúng ta đối với hạnh nguyện độ sinh vô tận vô biên của ngài .

Đây cũng là dịp chúng ta củng cố lòng TIN, chí NGUYỆN vãng sanh và tinh tấn HÀNH trì miên mật nhờ sự  quang lâm thuyết pháp của Hòa Thượng Viện Chủ  Thích Thái Siêu  và  sự  hướng dẫn hành lễ trang nghiêm của Đại Đức Thích Nhật Thiện ( trú xứ tu viện Huyền Không, San Jose).

Kính mời quí đạo hữu hoan hỉ vân tập về địa điểm:
4280  Technology Dr.  Fremont, CA 94538
Thời gian : ngày Chủ Nhật, 11 tháng 12 năm  2016
Tu tập trọn ngày: từ 8:00 AM đến 8:00 PM

Chương trình:
8:00 AM - 11:15 PM Thời khóa  tu niệm Phật & lễ Phật như thường lệ mỗi tuần
11:30 AM Thọ trai
12:00  Chỉ tịnh
2:00 PM  HT. Thích Thái Siêu thuyết pháp
3:00 PM Lễ bạch Phật khai kinh
3:15 PM Tụng kinh A Di Đà
3:45 PM Niệm Phật – Kinh Hành
4:15 PM Lạy 48 lời nguyện của Phật A Di Đà
5:15 PM Dược thực
6:00 PM PHÁP HỘI HOA ĐĂNG
      _ Niêm Hương bạch Phật
      _ Truyền đăng
      _ Niệm Phật ( theo điệu nhạc) – Kinh hành
      _ Ngồi niệm Phật
      _ Hồi hướng
8:00 PM Hoàn mãn

Nam mô A Di Đà Phật,

Cổ đức đã dạy:
Sóng ái bủa muôn trùng, bể khổ sâu ngàn trượng .
Muốn thoát luân hồi khổ, khẩn thiết niệm Di Đà .
Chúng ta đang ở trên thuyền từ  được kết bằng 48 đại nguyện của đức A Di Đà, thật là phước duyên thù thắng . Xin hãy cùng nhau họp lực, quyết tâm chống chèo về bến giác hoa khai kiến Phật, ngộ vô sanh.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT
 
Trân trọng kính mời quý Phật tử và đồng hương tham dự!
Đạo Tràng Liên Trì và quý đạo hữu Phật tử Fremont đồng tổ chức và kính mời.
Ngày 15/10/2016

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang