Pháp Hội Đại Bi và Tam Thời Hệ Niệm 22/10/2017 - 29/10/2017 - TT Thích Trung Đạo

Pháp hội tại niệm Phật Đường Fremont cho năm 2017 như sau:
Từ Sunday 22/Oct/ 2017 đến 28/Oct/2017  Pháp Hội Đại Bi mỗi tối từ 7:30PM đến 9:30PM
Trọn ngày Sunday 29/Oct/2017: Tam Thời Hệ Niệm

Địa điểm:
Niệm Phật Đường Fremont 
4280  Technology Dr.  Fremont, CA 94538

Đây là clip của clip Tam thời hệ niệm trên youtube năm 2016:


Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang