Tạ Ơn Đãi Chay - Nam Sơn

Bao Giờ Giác Tánh Lên Ngôi
( Viết tặng hội Peta và các hội viên )

Bài thơ trung thực đãi chay
Thay vì thiên hạ đãi quay thịt gà
Hôm kia con gọi sư Bà
Chuà cầu siêu độ đám gà Tây oan
Nhưng con không muốn tranh bàn
Thế gian ai thích ... nghiệp mang khó từ
Thiên tai , chinh chiến xưa chừ
Quẩn quanh giải tỏa nghiệp cư luân hồi
Bao giờ giác tánh lên ngôi
Thời gian ấy gọi là thời thịnh yên
Nay cầu xa lánh đảo điên
Bề Trên con gởi tâm thiền Tạ Ơn !
Nay người sanh sống năm châu
Lễ nghi nên bỏ giết trâu, bò, gà !
Tình thương kia mới thiệt thà
Thiết tha, trong trắng như là đóa sen
Con xin cầu nguyện ăn năng !


Nam Sơn (NHS- Nov. 27, 2016)

-----------------

Tạ Ơn Đãi Chay
( Viết tặng hội Peta và các hội viên )

Tạ Ơn cô Sáu đãi chay
Gỏi chay, tàu hủ, thay vì gà tây
Chiên xào ... nấm, bún đủ đầy
Nếu ai không thích món nầy còn kia
Trên bàn bày biện rượu bia
Cười cười chuyện kể năm kia, ngày nầy
Cạn ly lại rót cho đầy
Dăm ba, bảy món ... còn đây sớt về
Tôi không quản ngại nặng nề
Cho nhiều thời tốt, bỏ chê tội tình
Xách nặng tay! Đầy chân tình
Cám ơn toàn thể gia đình Đằng, Trương!
Đùa vui ... cười tiển ... ra đường
Nhắn vô hẹn gặp như dường năm sau!

Nam Sơn ( NHS-Nov. 26, 2016 )
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang