Tu Tập: Lạy Phật, pháp môn nhiệm mầu

"Lễ Phật nhất bái tội diệt hà sa
Niệm Phật nhất thanh phước tăng vô lượng"
Pháp môn lạy Phật rất nhiệm mầu (cao siêu hơn khí công, yoga...), một cách sám hối để tiêu nghiệp chướng, một cách vận động hữu hiệu. Rất nhiều người áp dụng pháp môn này được hạ mỡ, giãm huyết áp, hết bệnh tiểu đường. Quý vị không cần phải đi gym, hay mua sắm dụng cụ thể dục gì hết, dụng cụ đã có sẳn trong ta, cứ đem ra áp dụng. Có ông cụ ở Montreal, Canada đã hơn 90 rồi mà mỗi ngày đều lễ đến mấy trăm. Càng lạy Phật càng khoẽ mạnh. Lạy Phật để có một thân hình thon thả, tráng kiện. DS nghe nhiều Thầy nói, bệnh uống thuốc chi cũng không hết (bệnh nghiệp đó mà) vậy mà lạy Phật là hết bệnh. Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn lạy Phật, thực hành nguyện hạnh thứ nhất của đức Phổ Hiền: "Một là lễ kính Chư Phật", các bạn nhé. Nếu ban đầu lạy không nổi thì tập từ từ, 10 lễ, xong đến 20, rồi 30... Lạy lên đến mấy trăm là tốt lắm.
Cách lạy Phật
Lạy Phật như thế nào cho được nhiều lợi ích
Lễ lạy trong truyền thống thiền học Việt Nam
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang