Pháp Âm: Bí quyết hạnh phúc(1-6)

Cốt yếu của Phật Pháp là xả bỏ, buông bỏ
Buông bỏ chấp về cảnh: sắc thanh hương vị xúc pháp
"Mũi vướng các hương lưỡi nếm vị
Mắt mờ sắc tiếng mê tai
Lang thang làm khách phong trần mãi
Ngày cách xa quê muôn dặm đường"
Trần Thái Tôn

Buông bỏ chấp về thân: lầm chấp về thân, dùng trí tuệ quán xét thân mình, ta vay mượn trong từng hơi thở, chỉ cần hít vô mà không thở ra là chết, chấp chi lời ăn tiếng nói. Chỉ trong một hơi thở, hít vô A Di, thở ra Đà Phật. Thấy rõ lẽ thật là giác ngộ an vui.

Buông bỏ chấp về tâm: những cái chấp trên đều bắt nguồn nơi tâm. Nên lo những điều đáng lo, cái không đáng thì buông bỏ, bỏ lo buông luôn cái buồn. Đừng để tâm mình phiêu lưu rong ruỗi. Giận ai nên buông bỏ, tha thứ bao dung độ lượng. Đời vốn khổ đau lắm rồi.
"Khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét trái bồ hòn cũng méo"

Giảm nhẹ thương ghét, tâm mới được an vui.

Buông quá khứ, buông tương lai, buông hiện tại, chúng ta không bao giờ chấp nhận hiện tại của mình. Muốn trở lại vĩ vãng quá khứ, rồi phóng tới tương lai. Phải nên sống lúc hiện tại hít vô: A Di, thở ra: Đà Phật.

Ý là có danh hiệu Phật mà nó còn lén lén đi, đừng nói chi không có danh hiệu Phật:
Nhứt niệm thập phương du lịch

Chúng ta bị đắm chìm trong biển cả của vọng tưởng

Buông hết trơn cuối cùng được cái gì? Mới được hạnh phúc. Trí tuệ chân thật hiển lộ. Đầy đủ ở trong cái tâm rỗng không niệm Phật

1. http://www.youtube.com/watch?v=4R7gNtOsK5k&feature=related
2. http://www.youtube.com/watch?v=Ego7zxqafUA&feature=related
3. http://www.youtube.com/watch?v=wd_eXiwVWuE&feature=related
4. http://www.youtube.com/watch?v=TOYZJKuVbAI&feature=related

5. http://www.youtube.com/watch?v=B5iglyO263M&feature=related6. http://www.youtube.com/watch?v=K5ye16ay6WI&feature=related
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang