Pháp Âm: Niệm Phật Viên Thông(1-7) - rất hay!

Nhiều Phật tử tâm sự rằng sao niệm Phật lâu quá mà chưa được nhất tâm khó được cái tâm cái tâm yên tịnh quá.

Tại sao niệm Phật mà không được nhất tâm? Vì phải quấy hơn thua đúng sai đẹp xấu nên tâm mình động, nên ta nên bớt chạy theo cái
phân biệt đẹp xấu đúng sai hơn thua hay dỡ.

"Phải quấy rụng theo hoa buổi sớm
Lợi danh lạnh với trận mưa đêm
Mưa tạnh hoa trơ non vắng lặng
Xuân cõi còn vang một tiếng chim"
Vua Trần Nhân Tông

1. http://www.youtube.com/watch?v=fKTcT-_YjGc&feature=related
2. http://www.youtube.com/watch?v=tRgtcw9joDI&feature=related
3. http://www.youtube.com/watch?v=4VNFgkfUMxg&feature=related
4. http://www.youtube.com/watch?v=5whQ5R_M8Ks&feature=related5. http://www.youtube.com/watch?v=W2FTRyRR8mA&feature=related
6. http://www.youtube.com/watch?v=egXGefA2GPU&feature=related
7. http://www.youtube.com/watch?v=D38-IYW50FE&feature=related
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang