Pháp Âm: Công đức của sự phát tâm


Khuyên phát tâm Bồ Đề 7
Chùa Giác Quang
Quận Bình Thạnh, TP HCM
04/06/2006
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang