Pháp Âm: Hương Sen Vạn Đức-MP3

Sư ông Vạn Đức là Hoà Thượng Thích Trí Tịnh, người dịch kinh cho chúng ta tụng đó. Ngài là một trong những cao tăng Việt Nam trong đời hiện đại, năm nay đã 93 tuổi rồi. Mời quý vị lắng lòng nghe lược sử của Sư ông và những lời khai thị niệm Phật:

http://www.tinhthuquan.com/HuongSenVanDuc.htm
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang