Thơ Tịnh Độ: Ưu Đàm Đại Sư

Đống xương sanh tử dường non cả,

Giọt lệ chia ly nước biển đầy!

Thế giới ngày kia rồi cũng hoại,

Đời người khoảnh khắc chớ mê say.

Cái thân nam nữ ngàn phen đổi,

Mà kiếp sừng lông vạn lúc thay.

Muốn khỏi luân hồi nhiều khổ hận,

Phải tu Tịnh độ gấp khi này.

Ưu Đàm Đại Sư

Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang