Chia sẻ: Một giấc mơ


Mặt trời vừa lặn tối nhá nhem
Bối rối đường đi lại tối thêm...Hỗm rày DS bận thi nên hơi căng thẳng. Thi đột xuất, không có ôn bài nên rớt rồi. Giờ tuột xuống lớp ấu trĩ, tuột riết hết lớp để tuột luôn!

Số là như vầy, trước đây hơn một năm, DS hay nằm mơ thấy mình sắp tới kỳ thi, mà sao bài vỡ còn tùm lum chưa học, trong lòng rất hoang mang lo sợ. Thức dậy mà cũng còn rất sợ hãi. Giấc mơ này cứ tái diễn hoài. Sau này biết nghe Pháp rồi thì giấc mơ đó không hiện về nữa. Trước đó mỗi ngày DS đều có tụng kinh, niệm Phật, nhưng không có nghe Pháp vì nghĩ tu thì trí tuệ tự nhiên khai mở, cần gì phải học giáo lý chi cho mệt. Đến chừng bị phiền não mới biết à thì ra mình không biết đường tu. Đến nỗi bài tụng hồi hướng hằng ngày cũng không hiểu. Sau khi tập nghe Pháp, tụng đến câu: "Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não". Thì mới nghĩ í ụa, tam chướng là cái gì vậy ta, và bắt đầu đi tìm hiểu. Thì ra tam chướng là tội chướng, báo chướng và phiền não chướng. Ba cái "chướng" này nó ngăn "chặn" không cho mình thấy đường tu. Rồi DS nghĩ tiếp, hằng ngày mình đọc ro ro, mà có mình nguyện gì đâu. Từ đó DS mới chú trọng tới câu này nhiều hơn nữa. Và tự cho mình ngồi lớp mẫu giáo, bắt đầu học từ đầu.

Kính chúc tất cả các bạn đọc biết rõ đường tu, tinh tấn tu hành, có được niềm an lạc ngay trong hiện tại và lúc lâm chung được vãng sanh Cực Lạc.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Chủ đề:

2 comments

Lên đầu trang