Nhập Bồ Tát Hạnh - Sám hối nghiệp chướng 4

Sám hối nghiệp chướng 1
Sám hối nghiệp chướng 2
Sám hối nghiệp chướng 3

36. Kẻ thù hóa thành hư vô, người thân cũng tan đi như mây khói. Thân ta chắc chắn phải chết, tất cả rốt cùng đều trở về không.

37. Lại nữa, trong đời này, một số kẻ thù và bạn hữu ta cũng đã chết. Nhưng những tội ác mà vì họ ta đã tạo ra thì vẫn còn rành rành trước mắt.

38. Vì không ý thức được mình có thể chết bất ngờ, ta đã tạo bao nhiêu tội nghiệp do tham lam, sân hận và ngu si.

39. Mạng sống tiếp tục suy giảm từng ngày đêm không bao giờ ngừng, không thể nào tăng lên, thì làm sao một kẻ thù ta lại không chết?

40. Khi lâm chung, dù có nhiều người thân vây quanh, nhưng những thống khổ lúc hấp hối thì chỉ có một mình ta phải chịu.

41. Khi sứ giả Diêm Vương đã đến bắt hồn, thì thân quyến bằng hữu đâu ích gì? Duy chỉ phước đức mới có thể cứu mình, nhưng khốn nỗi ta lại chưa từng tu tập.

42. Hỡi đấng cứu hộ che chở, do buông lung nên con không biết chết là đáng sợ như thế này. Con đã vì cuộc sống mong manh mà tự tạo biết bao tội lỗi.

43. Như một kẻ tội phạm bị dẫn ra pháp trường thì kinh hãi, miệng khô, hai mắt lồi ra, hình hài đổi khác.

44. Nói gì đến nỗi kinh hoàng ưu khổ nơi ta lúc bị sứ giả Diêm Vương với thân hình đáng sợ đến bắt?

45. Ai có thể cứu tôi ra khỏi cơn hãi sợ lớn lao này? Lúc đó ta sẽ trợn dọc hai con mắt hốt hoảng nhìn khắp bốn phương để cầu cứu.

46. Tìm khắp bốn phía không thấy nơi nương tựa, ta càng sợ hãi. Không có nơi nào trú ẩn, ta phải làm sao bây giờ?

Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang