Nhập Bồ Tát Hạnh - Thực hành bồ đề tâm 2

Thực hành bồ đề tâm 1

17. Cứ theo cách hành xử của ta hiện nay, thì được lại thân người cũng khó. Mà nếu không được thân người thì chỉ có thể làm ác, không thể tạo điều lành.

18. Khi đã đủ cơ hội để làm điều lành mà không chịu làm; đến lúc bị đọa vào ác đạo, bị các thống khổ bức bách, ta liệu làm được gì?

19. Nếu không làm lành, chỉ tạo toàn nghiệp ác thì dù trải qua một ức kiếp, ta cũng không được nghe đến cái tên của cỏi tốt lành.

20. Đó là lý do đức Thế Tôn dạy thân người vô cùng khó được; như con rùa mù từ dưới biển mới ngoi lên mà cổ nó chui ngay được vào lỗ hổng nơi một tấm ván trôi bềnh bồng.

21. Phạm tội nặng chỉ trong sát na cũng bị một kiếp đọa vào địa ngục Vô gián, huống chi từ vô thủy luân hồi đến nay ta đã tạo tội, thì làm sao có thể sinh vào nẻo lành?

22. Chờ trả cho xong những ác báo ấy để được giải thoát đã là việc khó, huống chi trong lúc thọ quả báo ta lại còn tạo thêm nhiều tội lỗi.

23. Đã được thân người nhàn rỗi mà không lo tu hành, thì thật không gì điên cuồng, ngu xuẩn hơn.

24. Nếu biết vậy mà vẫn ngu si làm biếng, thì khi lâm chung, ta sẽ hết sức đau khổ.

25. Lửa địa ngục thiêu đốt thân thể trong nhiều kiếp đã khó chịu nổi, mà ngọn lửa ăn năn hối hận còn làm cho tim ta đau đớn vô vàn.

26. Điều lợi lạc khó được mà ta may mắn đã được, lại có đủ khôn ngoan, vậy mà vẫn đọa vào địa ngục;

27. Có khác gì ta đã vướng phải bùa chú làm cho mất hồn. Không biết ta đã bị cái gì làm hôn ám, con ma nào ẩn nấp trong tâm ta?

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang