Nhập Bồ Tát Hạnh - Chính niệm, tỉnh giác 10

Chính niệm tỉnh giác 9

91. Khi nhổ nước bọt và vứt tâm xỉa răng phải lấy đất che lấp, không đổ phế thải lên đất sạch và nước trong.

92. Khi ăn chớ độn đầy miệng, nhai ra tiếng, há lớn miệng.  Khi ngồi không duỗi chân ra, không xoa hai tay vào nhau.

93. Ở những nơi như trên xe, trên gường, không nên ngồi chung với người khác phái.  Tóm lại là những gì khiến người đời mất niềm tin thì hãy theo đó mà tránh sự ghét hiềm.

94. Đừng ra hiệu hay chỉ đường bằng cách búng ngón tay; mà nên cung kính duỗi cả bàn tay phải.

95. Để bày tỏ ý mình, không nên lắc mạnh cánh tay, mà chỉ cử động nhẹ, hoặc nói ra lời, hoặc khảy móng tay; nếu không sẽ mất uy nghi.

96. Như khi Phật Niết bàn, lúc ngủ hãy xoay đầu về hướng đáng hi vọng.  Khi ngủ hãy giữ gìn chính niệm tỉnh giác nghĩ đến lúc thức dậy.

97. Phật dạy vô số luật nghi Bồ tát (không thể nào nói cho hết), nhưng những pháp hành để thanh lọc tâm trên đây, hãy nên tận lực tu trì.

98. Ngày ba lần đêm ba lần, hãy tụng đọc Kinh Ba tụ, và y cứ bốn năng lực là quy y, phát tâm, vân vân mà sám trừ các tội nặng.

99.  Lúc nào cũng nên vì mình hay vì người mà siêng năng thực hành bất cứ hạnh gì Phật đã dạy.
Chủ đề: ,

0 comments

Lên đầu trang