Thông báo: TT Thích Thông Triết thuyết pháp tại Chùa Giác Lâm 7giờ chiều, 17-09-2011

Đây là thư mời của chùa Giác Lâm, xin bấm vào link dưới đây.
Rất mong được diện kiến các bạn ở vùng Philadelphia và các vùng lân cận.
Nam mô A Di Đà Phật
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang