Thông Báo: Khóa tu 9 ngày Thường Tịch Quang Phổ Chiếu Di Đà Phật Thất – Chùa Phật Tổ Long Beach, CA

HoaThuongTruTri

Hoà Thượng Trụ Trì Thích Thiện Long

Từ Thứ Bẩy 22-12-2012 đến Chủ Nhật 30-12-2012
CHÙA PHẬT TỔ (www.chuaphatto.net)
905 Orange Avenue
Long Beach, CA 90813
Tel. (562) 599-5100
Fax (562) 599-4100
Email: ChuaPhatTo@ymail.com

* Thứ Bảy cuối tháng: Tam thời hệ niệm
* Thứ Bảy và Chủ Nhật (1 tuần trước Tam thời hệ niệm): Lễ lạy Lương Hoàng Sám
THỨ BẢY

04:45 am - THỨC CHÚNG
05:00 am – 06:00 am - NIỆM PHẬT - LỄ PHẬT
08:00 am – 10:15 am - TỤNG KINH A DI ĐÀ - KINH HÀNH NIỆM PHẬT - NIỆM PHẬT
10:30 am – 12:00 pm - THÍNH PHÁP
12:00 pm – 02:00 pm - THỌ TRAI - CHỈ TỊNH
02:00 pm – 04:30 pm - KINH HÀNH NIỆM PHẬT - NIỆM PHẬT - LỄ PHẬT
04:45 pm – 06:00 pm - ĂN CHIỀU
06:00 pm – 08:00 pm - TỤNG KINH A DI ĐÀ - KINH HÀNH NIỆM PHẬT - NIỆM PHẬT
CHỦ NHẬT
04:45 am - THỨC CHÚNG
05:00 am – 06:00 am - NIỆM PHẬT - LỄ PHẬT
08:00 am – 10:15 am - TỤNG KINH A DI ĐÀ - KINH HÀNH NIỆM PHẬT - NIỆM PHẬT
10:30 am – 12:00 pm - THÍNH PHÁP
12:00 pm – 02:00 pm - CÚNG CƠM CHO CÁC HƯƠNG LINH - THỌ TRAI - CHỈ TỊNH
02:00 pm – 04:30 pm - KINH HÀNH NIỆM PHẬT - NIỆM PHẬT - LỄ PHẬT - THÍ THỰC CÔ HỒN

Chương trình này có thể thay đổi chút đỉnh cho thích hợp.

Mọi thắc mắc hay cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với Ban Tri Khách Chùa Phật Tổ
tại số phone (562) 599-5100, hoặc fax (562) 599-4100, hoặc qua địa chỉ email: ChuaPhatTo@ymail.com

Chủ đề: , , ,

0 comments

Lên đầu trang