Mục Đích Tu Tập – ĐĐ Thích Minh Thành

A-13-10-2012 Thay Minh-Thanh giang nha MT

Giảng tại Harrisburg, PA ngày 13 tháng 10 năm 2013

Bên ngoài đừng để ý thấy lỗi của người khác

Bên trong phá vỡ cái tôi, thân ta vay mượn trong từng hơi thở, không có thật

Nhớ tới cái bệnh thì lòng trần sẽ lắng dịu…

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang