Thông báo: Lịch Trinh Chuyến Đi Mỹ Quốc Của Cư Sĩ Diệu Âm Úc Châu 4-5/2013

image

Tháng 4 – 2013

April 6-14/2013 : Tại Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội (Santa Ana )

L/L : Hòa Thượng Thích Trí Đức 714-657-9191 or 951-325-8384

April 19-20-21/2013 : Tại Đạo Tràng Tịnh Độ ( Sacramento, Cali )

L/L : CS Xuân Hòa : 916 -247 -8157

April 23-24-25/2013:Tại Niệm Phật Đường Huệ Quang,Dallas, TX

L/L : CS Minh Quang : 214 -901-0686

April 26-27-28/2013 : Tịnh Tông Học Hội Oregon

L/L : CS Tiểu Anh : 971 – 259 -8844

Tháng 5 – 2013

April 29 to May 1 /2013: Đạo Tràng Liên Trì tại Vancouver, Canada

L/L : CS Diệu Hạnh 778-370-0762

May 2- 3/2013: Chua Phuong Lien ( Calgary AB, CANADA )

L/L : CS Nhuan Lien 403-618-5288

May 4-5/2013 : Tịnh Tông Học Hội Atlanta GA

L/L : CS Nguyên Minh 770-500-5060

May 7-8/2013 : Niem Phat Duong NEW JERSEY

L/L : CS Thiện Thông 484-798-5426

May 9-10/2013 : Tịnh Xá Liên Hoa Virginia

L/L : CS Phuong Doan 703-489-9739

May 11-12 :Dao Trang Washington State

L/L : CS Hạnh Chơn 425 -210-4530

May 13-14-15 Dao Trang Niem Phat ( Minnesota )

L/L : CS Hieu Ngoc 763-742-9639

May 16-17/2013 : Tu Gia Niem Phat West PalmBeach

L/L : Liên Hữu Vân Khanh 561-716-4424

May 18-19/2013 : Tại Thư Vien Tịnh Độ Phổ Hiền ( Pinelllas Park, Fl )

L/L : CS Quảng Môn 727-776-0126

May 20,2013 : Tu Gia Dieu Am Tony

L/L : CS Dieu Am Tony 919-491-9322

May 22,2013 (phái đoàn rời Mỹ ,USA )

Ghi Chú : Chương trình của Diệu Âm Úc Châu có thể cập nhập thêm, xin mời chư liên hữu hãy cập nhập trang nhà của www.tinhdophohien.com thường xuyên để biết them chi tiết.

Thư Viện Tịnh Độ Phổ Hiền

Trân Trọng Kính Báo

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang