Lễ Tiểu Tường Sư Bà Hải Triều Âm và Lễ Đặt Đá tại Chùa Linh Quang – Thứ Bảy, 19/7/2014

Thân gửi quý bạn lành,

Ni chúng Chùa Linh Quang kính mời toàn thể Phật tử xa gần nhín chút thời gian quý báu tham dự Chương Trình Lễ Tiểu Tường Sư Bà Hải Triều Âm và Lễ Đặt Đá tại Chùa Linh Quang dưới sự chủ lễ của Hoà Thượng Thượng Thủ Thích Tâm Châu, Hoà Thượng Thích Trí Tuệ và hơn 50 vị Tăng Ni trên khắp các tiểu bang Mỹ Quốc và thế giới quang lâm chứng minh.

Thứ Bảy, ngày 19 tháng 7, 2014

9:30 AM – 5:00 PM

Chùa Linh Quang

821 Ridge Road (563 Hwy)

Telford, Pennsylvania 18969-1528

Telephone:  (215) 234-0930

E-mail:  chualinhquangpa@yahoo.com

Xin xem Thư MờiChương Trình đính kèm hoặc liên lạc Chùa Linh Quang để biết thêm chi tiết.

Thân chúc quý bạn lành cùng bảo quyến có duyên lành tham dự ngày lễ này, J

Tâm Diệu Phú

tamdieuphu@gmail.com

(703) 407-4976

image

image

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang