Một ngày tu học với Hoà Thượng Thích Phước Tịnh tại New Jersey - 19/8/2014

ThichPhuocTinh

Hòa Thượng Phước Tịnh sẽ giảng tại

Hindu Temple

571 South Pomona Road, Egg Harbor Township, NJ

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014), 9:00 sáng đến- 5:00 chiều 

Đôi nét về Thầy Thích Phước Tịnh

  • Thầy họ Trần, sinh năm 1947, tại Đồng Tháp, Việt Nam.
  • Thầy xuất gia năm 1962, thọ giới Sa Di năm 1967 tại Cao Lãnh, Đồng Tháp.
  • Thầy thọ Tỳ Kheo năm 1972 tại Đại Giới Đàn Huyền Trang chùa Phật Ân, Mỹ Tho.
  • Thầy tốt nghiệp khoá giảng sư Hoằng Pháp năm 1972 – 1973 tại chùa Phật Quang, Sài Gòn.
  • Thầy đến Tu Viện Chân Không 1973 và về Thường Chiếu 1975.
  • Sau 3 năm nhập thất tại quê nhà Cao Lãnh, thầy trở lại Chân Không 1980.
  • Thầy trụ trì chùa Quán Thế Âm tại Đà Lạt năm 1993.
  • Thầy đến Hoa Kỳ 2001, lưu trú tại Tu Viện Lộc Uyển, San Diego
  • Thầy bắt đầu hướng dẫn cho những Đạo Tràng Phật Tử Tu Học miền Nam California và các tiểu bang tại Hoa Kỳ từ năm 2003 đến hiện nay.
Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang