Khoá tu Phật Thất tại Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội California–HT Thích Trí Đức, 20-30/12/2014

 

image

A Di Đà Phật,
Kính thông báo đến Quí Liên Hữu Đồng Tu tại Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội California:

có khóa tu học Phật thất niệm Phật (Tịnh Độ) vía Phật A Di Đà 10 ngày

từ ngày 20 tháng 12 năm 2014 đến 30 tháng 12 năm 2014.

Với sự hướng dẫn của HT Thích Trí Đức.Trụ Trì Đạo Tràng Liên Trì Hải Hội.
          Thời gian: Từ  Ngày Thứ Bảy 20 tháng 12 năm 2014 
                                 Đến Ngày Thứ Ba  30 tháng 12 năm 2014
             Địa điểm:  Đ.T Liên Trì Hải Hội
                                 25185 Pierson Road
                                 Homeland , Ca. 92548
                                 Tel: ( 951 ) 325 - 8384
          Giảng Sư: HT Thích Trí Đức
          Chương Trình: Mỗi ngày từ 4am-9pm

Kính trân trọng thông báo đến cùng  các Liên Hữu đồng tu.

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang