KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 13 - TU VIỆN TRÚC LÂM EDMONTON CANADA

clip_image002EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE

TU VIỆN TRÚC LÂM MONASTERY

11328 – 97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA – Tel. (780) 471-1093 Fax.(780) 471-5394

Website: www.truclam.ca - Email: infor@truclam.ca

THƯ MỜI

KHÓA TU XUẤT GIA GIEO DUYÊN KỲ 13

LỄ HỘI QUÁN ÂM & LẠC THÀNH THIỀN ĐƯỜNG TV. TÂY THIÊN

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát

Edmonton ngày 1 tháng 6, 2015

Kính thưa quý đồng hương Phật tử,

Nắng ấm đã trở về, chim muông đang tung cánh reo mừng mùa Hè đã đến. Hoa lá nơi Tu viện Tây Thiên cũng đang hé nụ mĩm cười chuẩn bị chào đón chư tôn đức Tăng, Ni và chư vị tu sinh trở về cùng tu học. Các khóa tu và lễ hội sẽ được tổ chức tại tu viện Tây Thiên và Trúc Lâm theo lịch trình như sau:

- Khóa tu Thanh Thiếu Niên từ 13-25 tuổi

Từ ngày 23-26 tháng 7, 2015

-Khóa tu trẻ em từ 7-12 tuổi (Tv.Trúc Lâm)

Từ ngày 27-28 tháng 7, 2015

-Lễ Sám Hối và Hướng Dẫn Tổng Quát

Thứ sáu 31 tháng 7, 2015 lúc 7:30 tối

-Khai mạc Khóa tu xuất gia gieo duyên

Thứ bảy ngày 1 tháng 8, 2015 lúc 9:00 sáng

-Lễ kỷ niệm Bồ tát Quán Thế Âm (Tv.Trúc Lâm)

Chủ nhật ngày 2 tháng 8, 2015 lúc 10:30 sáng

-Lễ Hội Quán Thế Âm

Thứ bảy ngày 8 tháng 8, 2015 Sinh hoạt tự do lúc 5:00 chiều

Thọ trì Đại Bi Sám Pháp lúc 7:00 tối, Thắp nến cầu nguyện lúc 9:00 tối

-Lễ Khánh Thành Thiền Đường Tv. Tây Thiên

Chủ nhật ngày 9 tháng 8, 2015 lúc 11:00 sáng

-Bế mạc khóa tu xuất gia gieo duyên

Thứ hai ngày 10 tháng 8, 2015 lúc 1:00 chiều

-Tham quan Vancouver, Victoria tỉnh B.C. Canada

Từ ngày 11-16 tháng 8. Chỉ thực hiện nếu đủ số lượng tham dự 50 người. Lệ phí $800.00 bao gồm khách sạn, ăn uống và xe bus. Các điểm vào cổng tham quan trả riêng.

-Hiệp Kỵ Tổ Tiên & Vu Lan Báo Hiếu (Tv. Trúc Lâm)

Thứ bảy ngày 29 tháng 8 lúc 11:00 sáng Lễ Hiệp Hiệp Kỵ

Chủ nhật ngày 30 tháng 8 lúc 10:30 sáng Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu

Kính mời quý đồng hương Phật tử, chư vị tu sinh các nơi cùng về tham dự các khóa tu học và các ngày lễ hội nói trên thật đông đủ. Xin liên lạc tu viện để ghi danh tham dự (mẫu đơn đính kèm). Chi tiết cần biết xin liên lạc Tu viện Trúc Lâm (780) 471-1093.

Sen búp kính bạch,

Tu Viện Trúc Lâm

 

clip_image002[1]EDMONTON BUDDHIST RESEARCH INSTITUTE

TU VIỆN TRÚC LÂM MONASTERY

11328 – 97 St. Edmonton, AB T5G 1X4 CANADA – Tel. (780) 471-1093 Fax.(780) 471-5394

Website: www.truclam.ca - Email: infor@truclam.ca

MẪU GHI DANH THAM DỰ KHÓA TU

RETREAT REGISTRY FORM

Họ tên/ Full name:_________________________________ Pháp danh/Dharma name:__________

(nếu gia đình nhiều hơn thì điền thêm bên dưới/if more than one in same family please list names below)

Nam/Male ( ) Nữ/Female ( ) - Số tuổi/Age: _____ Số phone #:_____________ Cell:___________

Địa chỉ/Address:________________________________________ Email:___________________

Tên người thân khi cần liên lạc/Emergency contact name:________________________________

Điện thoại/số phone:________________Cell:_________________ Email:___________________

Tham dự khóa tu từ ngày/Will attend from:___________đến/to____________

Đến Edmonton bằng/Arrive to Edmonton by: air/phi cơ ( ) tự túc/self ( ) xe bus ( )

Chuyến bay từ/from________________________Ngày/date:__________ Giờ/time:____________

Ngày rời Edmonton/Departing date:___________ chuyến bay/flight:_______ Giờ/time:_________

Nhu cầu hay bệnh duyên cần nhắn/comment or health condition(s):

Con xin phát nguyện tu học tinh chuyên, giữ tinh thần Lục Hòa và nội quy của khóa tu.

I vow to practice diligently the Six Harmonies and follow the regulations of the Retreat.

Ký tên/signature Thời hạn chót ghi danh 15 tháng 7, 2015 Last day to register is July 15, 2015

________________

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang