CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ HUỆ TẠI MỸ QUỐC TỪ NGÀY 10/09 ĐẾN 27/10 NĂM 2015

Đức Phật Xuất Hiện Nơi Thế Gian

Hay Tuôn Mưa Pháp Lớn Vô Thượng

Ban Cho Chúng Sanh Sớm Thành Phật

Kinh Đại Bảo Tích

CHƯƠNG TRÌNH HOẰNG PHÁP  CỦA ĐẠI ĐỨC THÍCH TRÍ HUỆ TẠI MỸ QUỐC  TỪ NGÀY 10 / 09 ĐẾN 27 / 10 NĂM 2015

* TIỂU BANG COLORADO

Từ Ngày 10  Đến Ngày 14 Tháng 09 Năm 2015

- THIỀN ĐƯỜNG THIỀN LÂM

Thứ Sáu          Ngày 11 - 09 - 2015

Buổi Tối         7:00 Pm - 9:00 Pm     THUYẾT GIẢNG
Địa Chỉ:  1755  S  DECATUR  ST.  DENVER , CO  80219

Tel:                  (720) 251 - 6010

-  NHÀ HÀNG ĐÀ LẠT

Thứ Bảy               Ngày 12 - 09 - 2015

Buổi Sáng            9:00 Am - 11:00 Am      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    940  S  FEDERAL   BLVD .  DENVER,  CO  80219

Tel:                       (303) 935 - 4141

  - TU VIỆN TỪ VÂN

Thứ Bảy              Ngày 12 - 09 - 2015

Buổi Chiều         4:30 Pm - 6:30 Pm      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    8485  S  US  HIGHWAY  285.  MORRISON,  CO  80465

Tel:                      (303) 697 - 4645

   -  CHÙA QUANG MINH

Chủ Nhật             Ngày 13 - 09 - 2015

Buổi Sáng           10:00 Am - 12:00 Pm     THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     10660  ROSALIE   DR . NORTHGLENN,  CO 80233

Tel:                       (303) 350 - 7252  /  (303) 457 - 3570

-  NHÀ HÀNG VIỆT NAM BAY

VIÊN MAI.  LÂM HOÀNG PHƯỢNG . NHÂN TRẦN TỔ CHỨC

Chủ Nhật             Ngày 13 - 09 - 2015

Buổi Chiều          6:00 Pm - 8:00 Pm      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:   472  S   FEDERAL BLVD . DENVER,  CO  80219

Tel:           (720) 209 - 2778 /  (720) 327 - 2500 / (720) 935 - 6426

* TIỂU BANG ILLINOIS

Từ Ngày 14 Đến 20 Tháng 09 Năm 2015

-  CHÙA QUANG MINH

Thứ Năm            Ngày 17 - 09 -2015 

Buổi Tối             8:00 Pm - 9:30 Pm           THUYẾT GIẢNG

Thứ Sáu              Ngày 18 - 09 - 2015

Buổi Tối             8:00 Pm - 9:30 Pm           THUYẾT GIẢNG

Thứ Bảy             Ngày 19 - 09 - 2015         TU HỌC MỘT NGÀY

Buổi Sáng:         10:00 Am - 11:45 Am      THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:            8:00 Pm - 9:30 Pm           THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:   4429  N  DAMEN  AVE.  CHICAGO,  IL  60625

Tel:                        (773)  275 - 6859

* TIỂU BANG TEXAS

   Từ Ngày 20 Đến Ngày 21 Tháng 09 Năm 2015

-  CHÙA TỊNH LUẬT

Ngày 20 - 09 - 2015 TU HỌC MỘT NGÀY & THUYẾT GIẢNG 

Chủ Nhật              Từ 9:00 Am - 10:00 Pm

Địa Chỉ:                8703  FAIRBANKS  N  HOUSTON   RD

                              HOUSTON   .  TX  77064

Tel:                        (713) 856 - 7802           

*TIỂU BANG PENNSYLVANIA

Từ Ngày 21 Đến 25 Tháng 09 Năm 2015

-  CHÙA PHẬT QUANG

Ngày 21, 22, 23, 24 Tháng 09 Năm 2015  1 ngày TU HỌC VÀ THUYẾT GIẢNG buổi tối

Thứ Hai. Thứ Ba. Thứ Tư. Thứ Năm

Địa Chỉ:     1001  S  4th  ST . PHILADELPHIA ,  PA 19147

Tel:             (267)  401 - 0508

* TIỂU BANG TEXAS

Từ Ngày 24 Đến 28 Tháng 09 Năm 2015

-  CHÙA TỪ QUANG

Thứ Bảy:            Ngày 26 - 09 - 2015   

Vào Lúc:            7:00 Pm - 9:00 Pm        THUYẾT GIẢNG

Chủ Nhật            Ngày 27 - 09 - 2015    

Vào Lúc:             9:30 Am - 11:00 Pm    THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     4735  ROSEHILL  RD . GARLAND , TX 75043

Tel:                      (214) 227 - 4896

-  NIỆM PHẬT ĐƯỜNG NGỌC DIỆN

Chủ Nhật:        Ngày 27 - 09 - 2015

Vào Lúc:          3:00 Pm - 6:00 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:           9010  E  MOUNTAIN  HOUSTON  RD

                         HOUSTON  .  TX   77050

Tel:                   (832) 434 - 2394

* TIỂU BANG  FLORIDA

Từ 28 Tháng 09 Đến 02 Tháng 10 Năm 2015

-  TU VIỆN QUAN ÂM

Thứ Ba         Ngày 29 - 09 - 2015

Buổi Tối        8:30 Pm - 10:00 Pm            THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:        8505  BOWLES  RD.  TAMPA,  FL 33637

Tel:               (813) 334 - 4149

Email:           tuvienquanamflorida@yahoo.com

  -  ĐẠO TRÀNG TỊNH ĐỘ PHỔ HIỀN

Ngày 30 - 09 & Ngày 01 - 10 Năm 2015

Thứ Tư. Thứ Năm           TU HỌC HAI NGÀY

Thứ Tư               Ngày 30 - 09 - 2015

Buổi Sáng          10:00 Am - 12:00 Pm     THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều:        2:00 Pm - 3:30 Pm         THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:            7:00 Pm - 9:00 Pm         THUYẾT GIẢNG

Thứ Năm:           Ngày 01 - 10 - 2015

Buổi Sáng:         10:00 Am - 12: 00 Pm    THUYẾT  GIẢNG

Buổi Chiều:        2:00 Pm - 3:30 Pm         THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:            4:00 Pm - 5:00 Pm         THUYẾT GIẢNG

Điạ Chỉ:     4016   37  TH   ST  M .  PETE .  FL  33713

Tel:                      (727) 776 - 0126

* TIỂU BANG BẮC CALIFORNIA

Từ Ngày 02 Đến 06 tháng 10 Năm 2015

-  ĐẠO TRÀNG HẢI NHUẬN

Thứ Sáu:             Ngày  02 - 10 - 2015  

Buổi Tối             8:00 Pm - 10:00 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    48675   SEDUM  RD .  FREEMONT ,  CA  94539

Tel:                      (408) 564 - 1657

     -  HỘI TRƯỜNG YERBA BUENA

               PHÒNG THEATER  ( PHÒNG CHIẾU PHIM )

   AN NGUYỆT TỔ CHỨC

Thứ Bảy:             Ngày 03 - 10 - 2015

Từ:                      11:00 Am - 1:00 Pm    THUYẾT GIẢNG

Đia Chỉ:   1855  LUCRECTIA  AVE . SAN JOSE,  CA 95122

Tel:                       (408) 207 - 5526          

-  ĐẠO TRÀNG AN HẠNH

Thứ Bảy:              Ngày 03 - 10  - 2015

Buổi Chiều            4:00 Pm - 6:00 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:      4941  EBERLY  DR .  SAN JOSE . CA  95111

Tel:                      (408) 326 - 9758

-  ĐẠO TRÀNG DƯỢC SƯ

Chủ Nhật             Ngày 04 - 10 - 2015

Buổi Sáng           10:00 Am - 11:30 Pm    THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:  1647  E  SANFERNANDO  ST . SAN JOSE,  CA  95116

Tel:                      (408) 254 - 1710  Hoặc

                            AN NGUYỆT  (408) 207 - 5526

  - THIỀN TỊNH ĐẠO TRÀNG

Chủ Nhật              Ngày 04 - 10 - 2015

Buổi Chiều           2:00 Pm - 4:00 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ: 14806  FARNSWORTH  ST.  SAN LEANDRO,  CA 94579

Tel:                       (510) 798 - 7709 /

* TIỂU BANG NEVADA

Từ Ngày 06 Đến Ngày 10 Tháng 10 Năm 2015

  - ĐẠO TRÀNG ƯU ĐÀM

Ngày 06 & 07 - 10 - 2015          TU HỌC HAI NGÀY

Thứ Ba              Ngày 06 - 10 - 2015

Buổi Tối            7:30 Pm - 9:30 Pm     THUYẾT GIẢNG

Thứ Tư              Ngày 07 - 10 - 2015

Buổi Tối:           7:30 Pm - 9:30 Pm     THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:   7205  MERANTO  AVE . LAS VEGAS, NV 89178

Tel:                     (702) 260 - 0479 / (702) 273 - 6662

* TIỂU BANG WASHINGTON

        Từ Ngày 09  Đến 10 Tháng 10 Năm 2015

-  CHÙA TỪ TÂM

Thứ Sáu         Ngày 09 - 10 - 2015

Buổi Tối        7:00 Pm - 9:00 Pm          THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:  8121  PORTLAND  AVE  E . TACOMA,  WA 98404

Tel:                 (253) 306 - 5403

-  CHÙA CỔ LÂM

Thứ Bảy:             Ngày 10 - 10 - 2015

Buổi Sáng:          10:00 Am - 11:30      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:    3603  S  GRAHAM  ST . SEATTLE . WA 98118

Tel:                      (206) 723 - 4741

-  ĐẠO TRÀNG KHÁNH MINH

Thứ Bảy:             Ngày 10 - 10 - 2015   

Buổi Chiều          2:00 Pm - 4:00 Pm      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:   20302  7 TH  PLACE  W. LYNNWOOD,  WA 98036

Tel:                       (206) 364 - 6195

  -  ĐẠO TRÀNG PHẬT QUỐC

Thứ Bảy               Ngày 10 - 10 - 2015

Buổi Tối               6:00 Pm - 8:00 Pm      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:                21849   148  AVE  SE .  KENT,  WA  98042

Tel:                       (206) 446 - 0941

* TIỂU BANG OREGON

Từ Ngày 10 Đến 13 Tháng 10 năm 2015

- NIỆM PHẬT ĐƯỜNG VIÊN THÔNG

Chủ Nhật             Ngày 11 - 10 - 2015   TU HỌC MỘT NGÀY

Buổi Sáng            10:00 Am - 12:00 Pm    THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều:         3:00 Pm -   5:00 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     201  N  19  TH  AVE .   CORNELIUS. OR 97113

Tel:                       (503) 840 - 7983

* TIỂU BANG NEW JERSEY

Từ Ngày 13 Đến Ngày 16 Tháng 10 Năm 2015

-  HINDU TEMPLE

     TỊNH NHƯ. PHÚC THUẬN TỔ CHỨC

Ngày 14 - 10 - 2015  TU HỌC MỘT NGÀY & THUYẾT GIẢNG

Thứ Tư          Từ 10:00 Am - 5:00 Pm

Điạ Chỉ:   571  S   POMONA   RD.  EGG HARBOR TOWNSHIP,  NJ  08240  

Tel:  (609) 442 - 1793 / (717) 856 - 8433 / (609) 412 - 4966

- TƯ GIA NGÔ NHUNG

Thứ Năm             Ngày 15 - 10 - 2015  

Buỗi Chiều           1:00 Pm - 3:00 Pm      THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:      201  BOOKER  AVE.  EGG HARBOR TOWNSHIP,  NJ  08234

Tel:                      (609) 226 – 6222 

- TU VIỆN ĐỨC MẸ HIỀN

Thứ Năm             Ngày 15 - 10 – 2015  

Buổi Tối               7pm – 9pm                     THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:               317 Princeton Ave., Stratford, NJ 08084

Tel:                        (703) 577-9018

* TIỂU BANG NAM CALIFORNIA 

Từ Ngày 16 Đến 23 Tháng 10 Năm 2015

- CHÙA BÁT NHÃ

Thứ Bảy              Ngày 17 - 10 - 2015   TU HỌC MỘT NGÀY

Buổi Sáng            9:00 Am - 11:00 Am       THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều          4:00 Pm - 6:00 Pm           THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:   803  S  SULLIVAN  ST . SANTA ANA .  CA 92704

Tel:                       (714) 571 - 0473

-  CHÙA PHÁP HOA

Thứ Bảy                Ngày 17 - 10 - 2015

Buổi Tối                8:00 Pm - 10:00 Pm     THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     3139  COGSWELL  RD .  ELMONTE , CA 91732

Tel:                        (626) 444 - 5843

- NHƯ LAI THIỀN TỰ

Ngày 18 - 10 - 2015  TU HỌC MỘT NGÀY & THUYẾT GIẢNG

Chủ Nhật          Từ 9:00 Am - 9:00 Pm

Địa Chỉ:    3340  CENTRAL  AVE . SAN DIEGO,  CA  92105

Tel:                     (619) 563 - 5817

- TỊNH THẤT HIỀN NHƯ

Thứ Ba                Ngày 20  - 10 - 2015

Buổi Sáng:          7:00 Am  - 9:00 Am      THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:             8:O0 Pm -  9:30 Pm      THUYẾT GIẢNG

Thứ Tư:               Ngày 21 - 10 - 2015   

Buổi Sáng:          7:00 Am - 9 :00 Am     THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều:         8:00 Pm - 9:30 Pm       THUYẾT GIẢNG

Thứ Năm:            Ngày 22 - 10 - 2015

Buổi Sáng:           7:00 Am - 9:00 Am      THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:              8:00 Pm - 9:30 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     4218 TYLER  AVE . EL  MONTE . CA  91731    

Tel:                       (626) 442 - 2062

* TIỂU BANG ARIZONA

   Từ Ngày 23 Đến 27 Tháng 10 Năm 2015

- NHƯ LAI THIỀN TỰ

Ng ày 24 & 25  - 10 - 2015           TU HỌC HAI NGÀY

Thứ Bảy:            Ngày 24 - 10 - 2015      

Buổi Sáng:         10:00 Am - 12:00 Pm   THUYẾT GIẢNG

Buổi Chiều:        8:00 Pm - 9:30 Pm        THUYẾT GIẢNG

Chủ Nhật:           Ngày 25 - 10 - 2015

Buổi Sáng:         10:00 Am - 11:30 Am    THUYẾT GIẢNG

Buổi Trưa:          2:00 Pm - 3:30 Pm        THUYẾT GIẢNG

Buổi Tối:            8: 00 Pm - 9:30 Pm       THUYẾT GIẢNG

Địa Chỉ:     4842  N  51 ST  AVE . PHOENIX,  AZ  85031              

Tel:                      (623) 845 - 7777 / (619) 564 - 1628

Email:        nhulaithientuphoenix@yahoo.com

Chủ đề: , ,

0 comments

Lên đầu trang