Thơ Tản Đà

Đời người lo mãi biết bao thôi
Mái tóc xanh xanh trắng hết rồi
Sự nghiệp nghìn thu xa vút mắt
Tài tình một gánh nặng bên vai
Hợp tan tri kỹ người trong mộng
Rộng hẹp danh thân với đất trời
Sương phủ cành mai năm vụt hết
Ngày xuân con én lại đưa thoi

Nhà thơ Tản Đà
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang