Chia sẻ: Xoài, cóc, sam pô chê từ Florida

Hôm nay lại được quà nữa, bởi vậy tui nói năm nay có lộc ăn mà.  Có cả lá lốt và lá bù ngót nữa.  Cám ơn Mẹ, Chị và Út nhiều nhiều nhiều lắm lắm lắm.
Chủ đề:

0 comments

Lên đầu trang